Vil selge barnehagen

Namsos kommune antyder en pris på omkring en million kroner for barnehagen på Otterøya.

TIL SALGS: Otterøy barnehage har fått en markedspris på en million kroner og kommer snart for salg gjennom megler. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OTTERØYA: – Bygget er relativt verdifullt og kan bli en fin bolig, mener rådmannen i Namsos, og anbefaler at barnehagen på Otterøya legges ut for salg.

I forbindelse med planlegginga av nye Otterøy oppvekstsenter ble det diskutert å rive barnehagen og beholde tomta, men kommunen velger heller å selge eiendommen.


Boltreplass


Den som eventuelt kjøper huset som i sin tid ble bygd som bolig for distriktslegen, får bra med plass å boltre seg på. Huset har vært i bruk som barnehage siden 1979, da Otterøy Sanitetsforening fikk bruksendring for å ta i bruk bygget til «aktivitetsklubb/korttidsbarnehage for førskolebarn.

Ifølge boligsalgsrapporten fra april i år, har huset et areal på 322 kvadratmeter, og et bruks- areal på 273 kvadratmeter. Selveiertomta er ifølge rapporten på omkring 2,2 dekar, men tomtearealet ble i april redusert med 180 kvadratmeter som følge av et makeskifte hvor det inngikk flere teiger, og hvor Namsos kommune fikk et tilleggsareal ved oppvekst- senteret i bytte.

Huset ble sist oppgradert for 25 år siden, da Namsos kommune bygde om doktorboligen til fullverdig barnehage, men det er også gjort ting i ettertid.

– Alle overflater og installasjoner er med 1990-talls stil, heter det i rapporten.

Slik at den som eventuelt kjøper eiendommen nok må regne med en god del arbeid. På de fleste sjekkpunkter er det bemerket behov for vedlikehold eller utskiftinger.

Tilstanden i dag blir gjennomgående betegnet som slitt, noen kontrollpunkter som veldig slitt – og vann og avløp er anmerket med høy alder.

Markedsverdien har ei prisantydning på en million kroner, med låneverdi på 750.000 kroner. Skulle du bygd et nytt hus av samme størrelse på den samme tomta, ville det kostet omkring 6,2 millioner kroner – teknisk verdi nybygg.


Går gjennom megler


Barnehagen er i dag regulert til offentlig tjenesteyting, men utvalget for plan, byggesak og teknisk drift» godkjente 18. mai i år omdisponering av eiendommen til bolig.

To potensielle kjøpere har allerede meldt interesse, men et eventuelt salg vil gå gjennom megler.

Formannskapet avgjør 14. juni om barnehagen skal legges ut for salg.