Feieren kommer (ikke)

VESTFOSSEN 20011031: Feier i arbeid med å feie en pipe. Feieren har maske foran ansiktet til beskyttelse mot støv og sot. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX  Foto: Bendiksby, Terje

arkiv

Bayer:


I år skjedde det igjen. Jeg var ikke tilstede under den årlige utdelingen av skrivet fra feierne. Dermed blir det ikke feid i år heller, og mitt hus blir sannsynligvis mer og mer brannfarlig for hvert år som går. Det var vel ikke det som var meningen med hele greia, men slik blir i hvert fall resultatet for min del.

Samfunnet blir mer og mer digitalt. Nå kan det meste gjøres på nettet, men melding om feiing foregår fremdeles analogt. Papiret fra feierne blir mer og mer omfattende for hvert år, med blant annet utheving i rødt. Gamle dagers selvangivelse var ingen ting sammenlignet med dette. Ikke før har angsten for selvangivelsen sluppet taket, så går man inn i en dyp depresjon fordi man tilfeldigvis var borte da skrivet fra feierne kom.

Jeg setter mitt håp til neste år, da er jeg kanskje til stede. Skulle det samme skje da, blir jeg nok ikke anmeldt, men jeg har nok mitt navn skrevet med rødt i feiernes arkiv. For meg gir dette assosiasjoner til de hemmelige tjenester, men det er altså noe som foregår i mine tanker, ikke i virkeligheten. I min forestillingsverden betyr nå PST ikke Politiets Sikkerhetstjeneste, det betyr: Plasser Stigen, Tulling!

Det blir spennende. Klarer jeg å unngå å være borte på de kritiske dagene neste år? Statistisk sett skal dette inntreffe før eller senere, men jeg er langt fra trygg. Kanskje kan jeg håpe på at en eller annen finner på noe smart som gjør at også min skorstein blir feid, jeg betaler tross alt noen kroner for hvert år for denne tjenesten. Mine naboer fortjener ikke å ha en potensielt brannfarlig nabo tett innpå seg.

PS. Etter å ha gransket skrivet nøye, ser jeg at kan ringe om jeg har spørsmål. Det er enda noe at jeg slipper å skrive et papir som må henges på feiervesenets dør.