Politimesteren foreslår tre lensmannskontor i Namdalen

Lensmannen vil ha fire

Politimesteren i Trøndelag foreslår at kontorene i Namsos, Grong og Nærøy blir tjenestesteder i framtida. Politiet i Namdalen vil også ha tjenestested i Lierne.

NESTEN FORNØYD: Lensmann Stein Erik Granli mener politimesterens diskusjonsgrunnlag er et godt utgangspunkt for å få et bedre politi i Namdalen. 

arkiv

NAMSOS: – Får vi et tjenestested i Lierne også blir dette bra, sier lensmann i region Nord, Stein Erik Granli, etter å ha fått se politimester Nils Kristian Moes forslag til framtidig lensmannsstruktur i Trøndelag.

Der kommer det fram at Namdal (inkludert Bindal) vil bli ett av Trøndelags sju tjenesteenheter, som er den nye betegnelsen på lensmannsdistrikt.

Innenfor denne enheten foreslår Moe at det skal være tre tjenestesteder: Namsos, Grong og Nærøy. Granli skulle altså også hatt eget politi i Lierne.

Les også:

Mestermøte i Namsos

Torsdag fikk Region Namdal besøk av den nye politimesteren i Trøndelag. Hensikten var en debatt om framtidas politi i Namdalen.

– Det er noen spesielle utfordringer der med tanke på avstander, vintersesongen og grensa til Sverige. Jeg er overrasket at det ikke er inne i forslaget, sier Granli.


Må ikke miste politifolk


Får han på plass det, mener han Namdalen vil få et bedre og mer synlig politi enn i dag.

– Men det forutsetter at vi får nok penger og får beholde den politistyrken vi har nå, understreker lensmannen.

Det er i dag 55 politihjemler i distrikt Nord inkludert Granli.

Forslaget som ble lagt fram torsdag, er et diskusjonsgrunnlag og skal nå gjennom en omfattende høringsrunde til 28. oktober. Allerede onsdag i neste uke skal Granli møte ordførerne i Namdalen for å starte den prosessen.

– Jeg håper de forbereder seg godt og særlig tenker på hvordan vi kan løse våre oppgaver i framtida, sier Granli.

Les også:

Den nye politimesteren kjenner ikke Nord-Trøndelag godt

Den nye politimesteren i Trøndelag pekte på flere utfordringer, men hadde få svar om hvordan hverdagen blir nå som Trøndelag er samlet til ett politirike.

Dårlig kystdekning


For det blir flere endringer som følge av at flere lensmannskontor legges ned. De kommunene som mister kontor, vil få en egen politikontakt.

– Denne personen skal være plassert i sin kommune minst én gang i uka, forteller Granli.

Den største endringa er imidlertid at politiet vil løse mer av oppgavene på stedet. Blant annet vil avhør gjennomføres der og da. Ikke som i dag hvor folk ofte blir kalt inn til avhør på et senere tidspunkt.

– Ved siden av Lierne – er det noe du er misfornøyd med?

– Ikke direkte. Men noe som må diskuteres er at neste lensmannskontor langs kysten er Brekstad. Og det er veldig langt fra Namsos til Ørlandet.