Tidligere politimester Trond Prytz ikke overrasket over reform-utspill

– Har sett denne løsninga hele tida

Der politimester Nils Kristian Moe vil fjerne lensmannskontor, tar Trond Prytz til orde for å opprettholde en politikontakt i de enkelte kommuner.

SI FRA: Kommunene må være tydelige på at de ønsker politiets tilstedeværelse, sier tidligere politimester Trond Prytz. 

arkiv

NAMSOS: Denne uka ble det kjent at den nye politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, har tegnet et nytt politikart. Der er Namdal tilgodesett med tre lensmannskontor – i Namsos, Grong og Nærøy.

Tidligere politimester i Nord-Trøndelag, Trond Prytz er på ingen måte overrasket. Han hadde sett for seg at dette ble løsninga hele tida.

Les også:

– Vi i Lierne har litt spesielle utfordringer

Mange grenseoverganger, store geografiske avstander. Lierne-ordfører Bente Estil håper at politimesteren har fått med seg at kommunen har helt spesielle utfordringer.

Politikontakten er viktig


– Det blir sagt at det skal være en politikontakt der hvor det før har vært lensmannskontor. Det er det vi må kjempe for nå, ikke henge oss opp i at lensmannskontor forsvinner. Og vi skal ha en klar forventning av at politiet leverer på det, sier Prytz og legger til:

– Politi er langt mer enn en patrulje i en bil. Betydninga av å ha folk på stedet er uvurderlig.

– Kommunene må melde inn sine behov. Jeg er overbevist om at politimesteren vil lytte til det kommunene har å si – i neste runde, sier Prytz.

Les også:

Politimesteren foreslår tre lensmannskontor i Namdalen

Lensmannen vil ha fire

Politimesteren i Trøndelag foreslår at kontorene i Namsos, Grong og Nærøy blir tjenestesteder i framtida. Politiet i Namdalen vil også ha tjenestested i Lierne.

Kontakt med publikum


I dag er det flere kommuner i Namdalen som er uten lensmannskontor – Høylandet, Namsskogan og Røyrvik.

– Selve kontoret har ikke så stor betydning lenger. Det som er viktig er at politiet er tilgjengelig, så man kan få gjort avtaler med dem. Det må være et kontaktpunkt ut mot publikum, sier han og peker på at politiet gjennom år har utviklet en modell som fungerer bra i Namdalen.

– Den ordninga vi har utviklet i Namdalen har vært vellykket. Vi har også kontaktpunkt mellom politi og kommuner om forebyggende arbeid. Det blir en utfordring å videreføre dette i nærpolitireformen, sier Prytz.

Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum står i fare for å miste lensmannskontoret i kommunen, men legger merke til at det skal være en politikontakt.


Må vite innholdet


– Vi må vite innholdet i tilstedeværelsen. Hvordan skal vi fortsatt forebygge konfliktløsning på lavest mulig nivå?, spør Tyldum som er spent på om politiets behov for å sentralisere politioppgavene vil gå ut over distriktene.

– Vi i kommunen samarbeider med politi om forebygging? Hvordan skal det løses framover? Slike ting må vi få svar på, likeledes som vi må vite hva nærpolitireformen vil bety for ressursbruk i distriktene.