– Vi i Lierne har litt spesielle utfordringer

Mange grenseoverganger, store geografiske avstander. Lierne-ordfører Bente Estil håper at politimesteren har fått med seg at kommunen har helt spesielle utfordringer.

POLITIREFORMEN: Nylig var politimester Nils Kristian Moe i Lierne for å møte regionrådet i region Namdal. Nå håper Lierne-ordfører Bente Estil at han tar hensyn til kommunens spesielle utfordringer når politiressursene fordeles. 

arkiv

LIERNE: Politimesteren i Trøndelag Nils Kristian Moe gjestet fjellbygda i forbindelse med møte i regionrådet i forrige uke. Estil håper han har fått et innblikk i hvordan blant annet geografien er.


Tilstedeværende politi


– Til Nordli er det en time i bil fra Bjørgan, og du må kjøre enda en time hvis du skal innerst i Sørli. Vi har seks grenseoverganger, sju hvis vi regner med den i Røyrvik, påpeker Estil som er opptatt av at politiet må være til stede i kommunen.

Fredag gikk lensmann i region Nord, Stein Erik Granli ut i NA og påpekte behovet for et eget lensmannskontor i Lierne, i tillegg til de tre lensmannskontorene Moe har tegnet på sitt nye politikart. Estil er ikke uenig i det, og mener også å ha tolket politimesteren dit hen at Lierne er i en litt spesiell situasjon.

– Jeg har fått et diskusjonsnotat som politimesteren har utarbeidet. Der står det at det må vurderes virkemidler for å få tjenestepersonell i Lierne. Det velger jeg å tolke positivt, sier Estil.


Må diskuteres


Ordføreren mener at man framover må diskutere i hvilken form politiets tilstedeværelse skal være.

– Hva vil være bra nok for dere i Lierne?

– Ja, si det. Tilstedeværelse er ikke nødvendigvis en person som sitter på kontor og er tilgjengelig hele tida. Jeg forsto på politimesteren at det var om å gjøre og få mest mulig ut av hver krone. I så fall burde polititjenestemenn som bor i Lierne, men har tjenestested i Grong, kanskje få jobbe mer her, i stedet for å bruke tid på å kjøre, sier hun.