LIERNE

Drømmebakeriet selger aksjer

arkiv


LIERNE: Oppstarten av Drømmebakeriet AS har tatt lenger tid og krevd mer kapital enn forutsatt. For å frigjøre kapital til drift av selskapet, er det forhandlet fram ei løsning hvor Drømmebakeriet selger 75 prosent av sine aksjer i Lierne Industribygg AS.

Rådmannen i Lierne kommune anbefaler at kommunestyret sier ja til å kjøpe 1.000 aksjer for en million kroner og forutsetter at den andre storaksjonæren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, fatter tilsvarende vedtak og at en like stor aksjepost også overføres fra Drømmebakeriet til Inderdal AS.