Følger med 100.000 kroner i oppstartstilskudd

Gir bort pensjonatet

Namdalseid kommune lar lokalsamfunnet overta Statland alderspensjonat - hvis de vil ha det.

RINGEN SLUTTET: Statland Vekst og Statland Sanitetsforening kan få overta Statland alderspensjonat gratis fra kommunen hvis de vil ha gaven. Dermed er ringen sluttet 30 år etter at saniteten var pådriver for å få det bygd og deretter «forærte» pensjonatet til kommunen.FOTO: BJØRN TORE NESS 

GIR BORT: Rådmann Kjell Einvik mener den beste løsninga er å gi bort pensjonatet. 

arkiv

STATLAND: Det er ikke ofte noen får penger for å overta en kommunal eiendom, men Namdalseid kommune har kommet til at det er den beste og billigste løsninga samlet sett. Manøveren kan gi en netto innsparing på omkring 233.000 kroner per år.


Bakgrunn


Det har en tid vært usikkerhet omkring Statland alderspensjonat på Nord-Statland.

Bakgrunnen er en vurdering som ble gjort av framtidige behov for boliger og institusjonsplasser i kommunen. Og i desember i fjor ville kommunen legge ned botilbudet på Statland og selge eiendommen.

Dette ble utsatt for blant annet å få avklart organiseringa av de heimebaserte tjenestene i kommunen. Fra mai i år er disse slått sammen og har fagleder og base ved Namdalseid helsetun.

De siste tre årene har alderspensjonatet hatt få leietakere og har dermed blitt en større nettoutgift for kommunen enn tidligere år, mens driftsutgiftene har vært i størrelsesorden 550.000 kroner årlig.

– I tillegg krevde det store økonomiske ressurser å opprettholde fast bemanning på Statland, skriver rådmannen.

Etter ønske fra kommunen har ei arbeidsgruppe på Statland det siste halve året sett på mulige løsninger.

For kort tid siden gjorde Statland vekst/Statland sanitetsforening en formell henvendelse til kommunen der de ønsket å overta eiendommen for å videreføre botilbudet ved alderspensjonatet.

– Det vil si et botilbud for dem som synes det er tungvint å bo heime, men som ikke har behov for institusjonsplass, heter det i henvendelsen.


Tilskudd


Rådmannen innstiller på at eiendommen overdras vederlagsfritt og Statland Vekst/Statland Sanitetsforening får et oppstartstilskudd på 100.000 kroner til å komme i gang med drift og etablere et eiendomsselskap.

I forslaget fra rådmannen er det gjort tydelig at det fritar Namdalseid kommune for alle framtidige forpliktelser.

Hvis politikerne i Namdalseid støtter rådmannens forslag, men det skulle vise seg at Statland vekst/Statland sanitetsforening ikke vil ha pensjonatet under slike betingelser, skal eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.

Formannskapet får saken til behandling torsdag 16. juni.