Spurte om å få leie næringsområde på Kongsmoen i 2013

Kommunen har fortsatt ikke svart

Høylandet kommune hevder at ingen ønsker å bruke industriområdet på Kongsmoen. Kanskje bør de lese posten sin én gang til.

STÅR TOMT: Det er lite som minner om industri på industriområdet på Kongsmoen. 

Ventet forgjeves: Jørn Otto Røed i Nærøysund Kraftbetong. 

arkiv

KONGSMOEN: Da vil kommunens folk nemlig finne ut at Nærøysund Kraftbetong så tidlig som 4. januar 2013 spurte kommunen om å få leie areal på industriområdet som fortsatt ikke er tatt i bruk.

Det rimer dårlig med uttalelsene rådmann Liv Elden Djokoto kom med i NA 10. mai.

– Vi har hatt dialog med mulige bedrifter, men så langt har ingen inngått noen avtale om å etablere seg eller bruke industriområdet, sa hun den gang.

Dokumenter NA har fått tilgang til viser at det slett ikke stemmer. Brevet Nærøysund Kraftbetong sendte er journalført. Så det er ikke tvil om at brevet har kommet fram.


– Merkelig


– Jeg synes det er merkelig å lese i avisa at ingen har ønsket å etablere seg på Kongsmoen, sier daglig leder Jørn Otto Røed i Nærøysund Kraftbetong.

Mens kommunen overså spørsmålet om å leie areal, så har de tatt tak i andre deler av brevet. Et drøyt år etter at første forespørsel ble sendt, purret Røed på kommunen. Den eposten har forduftet og er ikke journalført hos kommunen.


Rådmannen beklager


Liv Elden Djokoto er overrasket over at kommunen ikke har besvart henvendelsen.

– Det beklager jeg veldig. Jeg vil ta kontakt med Nærøysund Kraftbetong over helga for å se om det fortsatt er interesse for å bruke området, sier hun.

Næringsområdet på Kongsmoen er satt i stand i kjølvannet av at gruveselskapet Kongsmoen AS ønsket å utvinne kalk. Høylandet kommune har fått innvilget lån på inntil 20,6 millioner kroner til å utbedre området og havna.

Så langt har det ikke vært industri på området. Kongsmoen AS har lagt prosjektet sitt på is i påvente av kunder og nye investorer i selskapet.

Det er Kongsmoen AS som betaler avdrag og lån på industriområdet.