Politiet i Namdalen

arkiv

Den nye politimesteren Nils Kristian Moe i Trøndelag har tegnet et nytt politikart. Ikke uventet vil flere lensmannskontor forsvinne. I Namdalen mener Moe at det skal holde med tre lensmannskontor – i Namsos, Grong og Nærøy.

En skal ikke langt tilbake i tid da Trond Prytz var den siste politimesteren i Namdalen og fikk i oppgave å bygge nye Nord-Trøndelag politidistrikt. Politimester Prytz var framsynt og så hva som ville komme av strukturelle forandringer innen etaten, og handlet deretter. Et av grepene hans var å slå sammen Vikna- og Nærøy lensmannskontor. Slikt ble det bråk av. men selv de mest innbitte kritikerne ser i ettertid at det var lurt å samle politiressursene.

Lensmannsetaten har historisk stått sterkt i det langstrakte Norge med en spredt befolkning. Det er ingen tvil om lensmannskontorene førte til at politiet hadde en nærhet til befolkninga som ikke lar seg gjøre å erstatte, selv om en nye reformen heter nærpolitireformen. Noe av lokalkunnskapen vil nå måtte forsvinne.

Derfor er det forståelig at overhallaordfører Per Olav Tyldum stiller flere spørsmål om den nye hverdagen i forhold til politiets tilstedeværelse og om politiets sentralisering vil gå utover distriktene. Tidligere politimester Prytz råder alle kommunene til å være tydelig på å melde inn sine behov til politimester Moe. Prytz har helt rett i at det viktigste er at politiet er tilgjengelig og at politioppgavene blir løst. Kanskje bør ordfører Tyldum rådføre seg med sine kolleger i Ytre Namdal før han sender sin bestillingsliste.

Avtroppende lensmann Stein Erik Granli i Namsos mener at det bør være et eget lensmannskontor i Lierne, som sammen med Røyrvik har sju grenseoverganger til Sverige. Ordfører Bente Estil i Lierne stiller seg bak dette, men hun er mest opptatt av politiet utfører de oppgaver som kommunen er mest tjent med. Til det behøver det ikke nødvendigvis å være et eget lensmannskontor til enhver tid i Lierne.

Forandringene vil komme. Ordførere og lokalpolitikere bør i denne omgangen fri seg fra lokaliseringstankene og være mer opptatt av innholdet i politiets arbeid, som for eksempel responstida. Her er det åpenbart et sprik mellom hva som er målsettinga fra politiets øverste ledelse og hva som har vært realiteten i det daglige. Dessuten er det av stor betydning at politiet i Namdalen opprettholder dagens bemanning.