NAMSSKOGAN

Støtte til ysteri

arkiv


NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan har bevilget 50.000 kroner fra kommunens næringsutviklingsfond som et oppstarts- og bedriftsutviklingstilskudd til ny osteproduksjon ved Elvekanten Ysteri.

Carlos Helguera har ei stund jobbet med planer om å gjenoppta virksomheten, og kommunens næringssjef har vært involvert i arbeidet. I tillegg til kommunen er også Innovasjon Norge søkt om tilskudd, men konkret tilsagn foreligger ikke ennå. Det kommunale vedtaket er i tråd med finansieringsplanen for aksjeselskapet som er stiftet.