MDG-topp: Beslutning om jakt på kongeørn tatt på feil grunnlag

– Ikke fell kongeørn

– Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for å endre dagens forvaltning av kongeørn i Norge.

Ikke skyt kongeørn: Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), mener uttak av kongeørn ikke vil medføre noen merkbar nedgang i tap av sau og tamrein. 

arkiv

NAMSOS: Det mener fylkestingsrepresentant Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Han mener færre kongeørn i norsk natur ikke vil medføre noen merkbar nedgang i tap av sau og tamrein.

– Svakheter

– Det foreligger så store svakheter i dokumentasjonen at ei forsøksordning med felling av kongeørn, før skadesituasjonen har oppstått, ikke bør innføres. Det ville være i strid med alminnelige forvaltningsregler om kunnskapsbasert forvaltning og i strid med reglene i naturmangfoldsloven. En bør også avvente resultatene av forskningsrapporten. Det bør fokuseres på preventive tiltak for de 80-90 prosent av tapene som skyldes andre årsaker enn kongeørn, understreker Reinås.

Energi- og miljøkomiteen har gjennom behandling på Stortinget fått gjennomslag for å be departementet om å endre rovviltforskriften § 12, slik at fellingstillatelse på ørn skal kunne gis før en skadesituasjon har oppstått på Fosenhalvøya og i Troms.

– Merkelig

– Det er en merkelig form for forvaltning at man kan få fellingstillatelse før kongeørna har gjort noen skade. Dette er et makkverk, etter vårt syn, sier Reinås.

Han viser til at Norsk institutt for naturforskning (Nina) i 2014 påviste at seks prosent av tapene skyldtes kongeørn.

– Vi mener det er sterkt beklagelig hvis departementet tillater dette, da det ikke finnes noen faglige grunner for et slikt alvorlig tiltak, sier Reinås og peker på at energi- og miljøkomiteen kom fram til sitt standpunkt etter å ha blitt presentert for et firesiders notat som er en del av en kommende forskningsrapport.

– Det er ikke greit at naturen skal tømmes for alle større naturlige predatorer for at sau skal kunne beite uforstyrret i norsk fjell og ødemarksområder hele sommeren uten tilsyn. Med ei slik organisering av beitenæringa må noe tap til rovdyr rett og slett aksepteres på lik linje med andre naturlige tapsårsaker, mener MDG-toppen.