Lovendring som fremmer politisamarbeid på trappene i Sverige

– Utnytt ressursene

Utredninga om svensk-norsk politisamarbeid har resultert i et nytt lovforslag som behandles i Sverige neste år.

Samarbeid: Det er snart duket for mer samarbeid over riksgrensa. Her er Joar Kløvjan (fra venstre), Rickard Østman, Jørn Ove Totland og Lisa Ahlstedt i hyggelig passiar. 

arkiv

LIERNE: Lierne-lensmann Jørn Ove Totland var prosjektleder for «Utredningen om muligheter for svensk-norsk politisamarbeid i Vaajma-regionen», en region på begge sider av grensa som til sammen har et innbyggertall på cirka 3.500 personer.

Området omfatter Lierne og Røyrvik på norsk side og Frostviken og Hotagen på svensk side. Totland som prosjektleder leverte sluttrapporten i juni 2014, og etter det har det skjedd ting på svensk side.

Fremmet lovforslag

– Det var egentlig etter at sluttrapporten var levert at den virkelig store jobben startet. Da presenterte vi de funnene vi hadde gjort, forteller Totland som sammen med sin svenske kollega var på Nordisk politisjefmøte i Gøteborg i august samme år. De presenterte også prosjektet for svenske rikspolitikere, og de la det fram for den svenske innenriksministeren Anders Ygeman da han gjestet Strømsund for å snakke med politi og politikere.

Det må ha gjort inntrykk. Anders Ygeman la nemlig i februar i år fram et forslag til lovendring som gjør at norske politifolk kan ha politimyndighet i Sverige. Lovforslaget skal behandles i løpet av første kvartal 2017. Dette lovforslaget har vært til hinder for svensk-norsk samarbeid. Hos oss er det allerede nedfelt i politiloven at utenlandske politifolk kan gis politimyndighet i Norge.

Trenger mer kunnskap

Totland er glad for Ygemans initiativ.

– Når loven er vedtatt, kan norsk og svensk politi arbeide i lag på tvers av grensa. Men de bør tilegne seg kunnskap om og få opplæring i de respektive lands regler, sier Totland.

Det er også noen andre ting som bør avklares før det formelle samarbeidet inntrer. Det går på spørsmål om bevæpning og arbeidsrettslige spørsmål som hvem som har ansvar for hvem når norske og svenske politifolk jobber i lag.

Operativ patrulje

Totland viser til debatten om politiressurser som også raser på svensk side av kjølen. Der uttrykkes det også bekymring for at politiressursene blir sentralisert til de store byene.

– I sommer må kontoret i Strømsund delvis stenge. Da blir det 24 mil fra Gäddede til nærmeste politistasjon, mens fra Lierne er det 25 minutters kjøring dit, sier Totland som tar til orde for å ha en operativ politipatrulje i Lierne. Om det tradisjonelle lensmannskontoret forsvinner, er han ikke så opptatt av.

– Men politiet må ha et fotavtrykk i Lierne, med tanke på de store geografiske avstander og lang responstid. Vi har sju grenseoverganger i fjellregionen, vi har store verneområder og nasjonalparker. Vi kan ikke klipe igjen øynene for faunakriminalitet heller, sier han og tilføyer:

– Det er mest av alt behov for at politiet lever og virker i Lierne, at man har politifolk som kjenner området – samtidig som politiet må effektiviseres. Det kreves at vi jobber smartere framover. Det har vi innsett.