Historisk enighet

ENIGE: Nærøy-ordfører Steinar Aspli (til venstre) og Vikna-ordfører Amund Hellesø støtter sammenslåing. 

arkiv

Det er historisk når ordførerne og forhandlingsutvalgene i Vikna og Nærøy kan legge fram en intensjonsavtale om sammenslåing av de to kommunene. Nå gjenstår behandling i kommunestyrene og en folkeavstemning til høsten. Men bare det at politikerne er enige om avtalen, og at den støttes helhjertet av begge ordførerne, var langt fra opplagt da det hele startet. Det vitner om godt politisk håndverk. Som Nærøy-ordfører Steinar Aspli beskriver det, var han skeptisk i starten, men har lært naboen bedre å kjenne gjennom prosessen, og anbefaler nå folk å si ja.

Nå har faktisk Vikna og Nærøy vært i samme kommune tidligere, men det er ingen tvil om at kommunereformen det har skapt sterke følelser og stort engasjement. Det at avtalen nå legger opp til å beholde Kolvereid som senter for blant annet politisk og administrativ ledelse, samtidig som Rørvik utvikles som kystbyen i Trøndelag, er et klokt kompromiss som styrker begge.

En stund kunne det virke som næringslivet og befolkninga var mer klar for sammenslåing enn politikerne. Det at politikerne nå har hatt en grundig prosess, der personlige hensyn og prestisje er satt til side, vitner om politisk mot og langsiktig tenking som vi tror vil komme hele Ytre Namdal til gode. For Namdalens del, og den nye storkommunen rundt Namsos, vil en ny storkommune i Ytre Namdal bli en viktig partner og støttespiller for videre vekst i hele regionen.