Intensjonsavtalen aksepteres av alle – dette blir kommunenavnet

Navnet blir Namsos og elgen videreføres som kommunevåpen. Det skal brukes sju millioner kroner av de statlige reformmidlene til idrettshall på Namdalseid og tre millioner kroner til arbeid med realisering av bru til Jøa.

GOD TONE: Det var en god tone i forhandlingene. Folk som deltok gir mye av æren til ordførerne Arnhild Holstad, Trygve J. Sandvik og Steinar Lyngstad. Nå gjenstår vedtak i de tre kommunestyrene før søknad om sammenslåing sendes til Stortinget. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMSOS: Både kommunenavnet Namsos og elgen som kommunevåpen videreføres i den nye storkommunen. 

arkiv

NAMSOS: Dette er noe av innholdet i intensjonsavtalen for sammenslåing av Fosnes, Namdalseid og Namsos.

Avtalen ble mandag og tirsdag presentert for reformutvalgene i de tre kommunene. Dokumentet ble akseptert av alle og de respektive kommunestyrene skal innen 1. juli behandle spørsmålet om sammenslåing.

Forslag fra de andre

– Forslaget om Namsos som kommunenavn kom fra både Fosnes og Namdalseid. Fordi vi ønsker å bygge en ny kommune, kan navnet oppleves som uheldig. Men vi i Namsos har et oppriktig ønske om å bygge en ny og sterkere kommune, sier ordfører Arnhild Holstad.

Både Holstad og hennes kolleger i Namdalseid og Fosnes, Steinar Lyngstad og Trygve J, Sandvik er godt fornøyd med avtalen.

– Forhandlingene ble ført i en god tone og vi er fornøyd med avtalen, sier Fosnes-ordfører Sandvik.

Valget av elgen som kommunevåpen er ifølge Arnhild Holstad i hovedsak økonomisk begrunnet.

– Det er anslått at ei omprofilering med ny logo og nytt kommunevåpen vil koste mellom åtte og 12 millioner kroner. De pengene vil vi heller bruke på idrettshall på Namdalseid og bru til Jøa, sier Holstad som tilføyer at i valget av kommuneblomst landet de på krekling som i dag er Fosnes sin offisielle kommuneblomst.

Lavere eiendomsskatt

Intensjonsavtalen legger opp til likt nivå når det gjelder eiendomsskatt. I dag har de tre kommunene enten 7,0 promille eller 6,5 promille i eiendomsskatt. Når den nye kommunen er etablert fra 1. januar 2020, vil skattesatsen bli satt til fem promille.

– Det er riktig at også innbyggerne får noe igjen av kommunereformen, sier Namsos- rådmann Gunnar Lien.

Det er enighet om at det nye kommunestyret som skal velges i 2019 skal ha 41 representanter og at formannskapet skal ha 11 medlemmer. Det skal i tillegg oppnevnes to hovedutvalg med ni medlemmer hver.

Enige om lokalisering

Avtalen peker også på føringer som skal gjelde ved lokalisering av enkelte tjenester. Det er enighet om at landbruks- og naturforvaltninga og kommunens sentralbord skal lokaliseres til Namdalseid, mens post- og arkivfunksjonen skal etableres på Jøa. Opprettelse av ei spesialavdeling for demente, lokalisert til Jøa, skal utredes. Ordførerkontoret, kommunestyresalen og rådmannen skal være i Namsos.

Servicetorgene ved dagens kommunesentre skal opprettholdes med sine publikumsretta tjenester. Det skal også etableres et system med utekontordager for de ulike tjenestene.

– Stor vilje fra alle

– Alle som har deltatt i forhandlingene, har vist en stor vilje til å få dette til. Målet er å skape en kommune som skal bli bedre for alle, ikke bare innbyggerne i nykommunen, men for hele Namdalen, sier Arnhild Holstad.

Når kommunesammenslåinga blir vedtatt av Stortinget neste år, vil det bli oppnevnt ei fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til sammenslåinga. Før fellesnemnda blir oppnevnt, vil et arbeidsutvalg fungere som et interimsstyre for arbeidet med etablering av den nye kommunen.

Namsos kommune:

Sammenslåing av Fosnes, Namdalseid og Namsos

Vil gjelde fra 1. januar 2020

15.317 innbyggere (2015)

Areal: 2.091 kvadratkilometer

Vil bli den sjette største kommunen i Trøndelag etter folketall og den fjerde største etter areal.

Kommunesenter: Namsos

Kommunestyre: 41 representanter

Kommunevåpen: Elg

Kommuneblomst: Krekling