Slipper bot ved regelbrudd

Laksefiskere blir ikke straffet med bot om de fisker over kvoten i Namsen

Jan Olav Tømmerås ¬ FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

I Adressa kunne man tirsdag lese om historiens første bøter

Krever voldsomt oppsyn

Leder i Namsenvassdraget elveeierlag, Jan Olav Tømmerås, har ikke opplevd samme problem i Namsen. Han informerer også om at det i Namsen ikke engang er straffbart å bryte reglene.

– Det har vært diskutert tidligere å innføre bot, men det krever voldsomt oppsyn. Dessuten opplever vi at folk er godt fornøyd bare de fyller kvota, sier han.

Registrering er en plikt

Han forteller videre de oppfordrer laksefiskerne sterkt til å holde seg innafor kvota, og at han sjelden har hatt problemer med brudd i Namsenvassdraget.

– Det er veldig sjelden at det blir oppdaget. Fiskerne er imidlertid pålagt å melde inn fangsten, og om ikke det blir gjort, kan det føre til straff. Mine erfaringer er at folk skjønner at man fort blir uglesett, om man registrerer for mye laks inn i systemet, sier Tømmerås.

Kvota kan bli utvidet

Ellers melder Tømmerås om særdeles godt fiske i Namsen, og mener mulighetene er gode for å få utvidet kvota etter midtveisevalueringa 15.juli.

Nå er reglene slik at det er lov til å fiske to laks (over 1,5 kilo) per dag i Namsenvassdraget.