Politimesterens dialogmøte med kommunene og lensmennene

Elleve lensmenn blir til tre

Hvilke oppgaver skal en politikontakt ha? Og er det nødvendig med 18 politifolk for å bemanne en patruljebil døgnet rundt, hver dag i året? Det var noe av det som ble drøftet da politimester Nils Kristian Moe onsdag møtte kommunene i Nord-Trøndelag.

HISTORISK: Dette bildet av Namdalens elleve lensmenn er historisk. I løpet av 2017 kan politiets lensmannskontorer i regionen være redusert til tre tjenestesteder. Fra venstre: Birger Håpnes (Grong), Arnstein Wagnild (Snåsa), Jørn Ove Totland (Lierne), Tor Flasnes (Bjørnør), Erling Lundstadsveen (Overhalla), Stein Erik Granli (Namsos og Fosnes), Svein Asklund (Namdalseid), Bertil Ovesen (Flatanger), Erik Stovner (Nærøy/Vikna), Ole Holand (Leka) og Rune Arstein (Bindal). FOTO: BJØRN TORE NESS 

BETENKT: Både Grong-ordfører Skjalg Åkerøy (fra venstre), Lierne-rådmann Karl Audun Fagerli og Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo var betenkte over det de fikk høre om nærpolitireformen. 

INNSPILL: Politimester Nils Kristian Moe håper på mange innspill når hans forslag til framtidig politistruktur i Trøndelag skal ut på høring. 

arkiv

STEINKJER: – Lensmannens rolle i et lokalsamfunn har vært ei suksesshistorie i lange tider. Med sitt gode kontaktnett og tilstedeværelse er det lensmannen som er nærpolitiet. Hva får vi i stedet? spurte Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo.

De fleste som hadde ordet var opptatt av hvordan politikontakten skal organiseres og hvilke oppgaver som skal legges til nyordninga.

– Vi er mer tjent med den ene lensmannen vi har på Leka enn med 18 mann i ei politipatrulje, var Leka-ordfører Per-Helge Johansens klare beskjed.

Vil beholde lensmannen

Henvisninga til «18 mann og en politibil» kom som en følge av politimesterens orientering om at det var nødvendig å ha 18 tjenestemenn for å kunne drifte en patruljebil døgnet rundt, hele året.

Leka-ordføreren var blant de mange som vektla lensmannens betydning for arbeidet med forebygging og skape trygghet for innbyggerne.

– Jeg frykter at vi vil tape på den nye reformen. Håpet er at staten bidrar med økonomi slik at det i særtilfeller er mulig å opprettholde lensmannskontor. Det handler om trygghet i lokalsamfunnet, sa Johansen.

Skal samarbeide

Politimester Moe understreket at ordninga med politikontakt må utvikles i samarbeid med den enkelte kommune.

– Hva er behovet for hver enkelt kommune? Hva er best for min kommune? Det må vi få innspill på i løpet av høringsrunden som vil komme, sa Moe.

Namdalseid-lensmann Svein Asklund mener det må vurderes om dagens lensmenn kan gå inn i rollen som politikontakter.

– Mye av det vi gjør i dag kan sammenliknes med det vi mener kan bli politikontaktens oppgaver. Det er viktig at kontinuiteten bevares slik at en person kan utvikle sin lokalkunnskap og kjennskap til det som skjer. At vi har en polititjenestemann i bygda som deltar på ulike aktiviteter som privatperson, er av stor betydning. Det har en utrolig effekt at lensmannen er til stede – også når han er privat og ikke i uniform, sa Asklund og fikk støtte av Grong-lensmann Birger Håpnes som mente det vil være viktig at lensmannen kan fortsette som politikontakt.

– Vi får tro på en smidig overgang, sa Håpnes.

Styres fra Steinkjer

Politimesterens skisse om at Namdalen foreslås innlemmet i ei geografisk driftsenhet som skal ledes fra Steinkjer, var det ingen som berørte.

– Det handler mest om ei intern organisering for oss i politiet. Det vil ikke berøre vår tjeneste rettet mot publikum. Vi jobber med å se på hvilke spesialfunksjoner vi skal ha i de ulike driftsenhetene. En ting er sikkert, vi skal bruke minst mulig på administrasjon, sa politimesteren.