Har du sjekka utstyret før slåtten?

Pressvæska kan føre til bakterieoppblomstring i bekker.

Sjekk: Aksel Håkonsen oppfordrer til sjekk for å unngå forurensing under slåtten. 

arkiv

OVERHALLA: Aksel Håkonsen i landbruks- og miljøforvaltninga i Midtre Namdal ønsker å advare mot forurensing i forbindelse med silolegging og rundballer.

– Det er viktig å passe på å ha utstyr som kan håndtere pressvæska, som kommer ut av siloen, sier Håkonsen.

Denne væska vil komme ut omtrent ei uke etter silolegginga.

– Det er greit å sjekke om utstyret er helt, at pumpa fungerer, sier Håkonsen.

Er det en knekk på slangen vil pressvæska, ei væske med grått vibrerende skum, komme ut.

– Om denne væska renner ut i bekkene, fører det til bakterieoppblomstring. Derfor er det viktig at utstyret sjekkes, sier Håkonsen.

Hvis uhellet først er ute, er det flere tiltak som kan begrense skaden.

– Det går heller an å lede strømmen inn mot et jorde enn mot en bekk. Det kan også være lurt å varsle oss, sier Håkonsen.

Det kommer også ut pressvæske fra rundballer. Håkonsen fraråder å lagre disse over en bekk, da pressvæska vil renne rett ut i bekken.

– Bøndene er flinke folk, så dette er ment bare som en liten påminnelse, avslutter Håkonsen.