Alvorlige lusangrep i namdalske elver og fjorder

– Sjøørreten kjemper en desperat kamp

Lakselusa truer store deler av sjøørret-bestanden.

STORE MENGDER ØRRET: Grunneier Dag Halvard Ystgaard har aldri sett ørret i så store mengder som prøver å komme opp den lille elva han har på eiendommen. Han kobler de store mengdene med fisk med at de aller fleste har store mengder lus på seg. FOTO: BIRGER AARMO 

OPPFORDRER TIL Å LA FISKEN VÆRE: Grunneier Dag Halvard Ystgaard satte torsdag opp en oppfordring til fiskere og andre om å la ørreten som kommer inn i vassdraget for å blant annet kvitte seg med lus være i fred. 

DELVIS OPPSPIST: Ryggfinnene på de luseinfiserte sjøørretene er delvis oppspist etter luseangrep.FOTO: DAG YSTGAARD 

arkiv

RØRVIK: – Det er store angrep av lakselus på sjøørret i Vikna. Normalt trekker fisken til ferskvann for å kvitte seg med lusa, men nå er det så tørt i elver/bekker på kysten, at den ikke kommer opp, sier fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad.

Grunneier Dag Hallvard Ystgaard har de siste dagene med egne øyne sett fiskens desperate kamp med å komme seg opp i den vannfattige elva.

Står «vannfast»

– Lusangrepene på sjøørreten fortsetter. Det virker som om ørreten nå er desperat etter å komme seg opp i elva for å bli kvitt lusa. Men på grunn av liten vannføring i Storfjordelva, er det ikke så enkelt. De siste par dagene har jeg sett opp til 50 fisker stående i kulper i bekken og i fjæra. Jeg fanget et par med hendene etter at de hadde gått seg opp på grunna, og jeg fikk da sett hvordan det står til; flere hundre lus av varierende størrelse på hver fisk. Ryggfinnen var delvis oppspist, sier Ystgaard mens han går ut i elva hvor hundrevis av fiske står «vannfast».

Ifølge Rikstad er Havforskningsinstituttet i disse dager i Flatanger, Vikna og i Namsenfjorden for å undersøke lusangrepene.

– Vi vet at det har vært masse lus på smolten som gikk ut av Namsen, sier Rikstad.

Vil ha regulert fiske

– Hvor alvorlige er lusangrepene på den namdalske sjøørreten?

– Jeg tror ikke det er fare for utrydding, men ifølge Havforskningsinstituttets overvåking i Vikna i 2015, var dødeligheten omtrent 50 prosent på sjøørret infisert med lakselus. Dette er alvorlig nok, sier Rikstad.

I fjor lanserte Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstituttet en rapport hvor de konkluderte med at lakseoppdrett har bidratt til mer lakselus og at dette påvirker sjøørreten negativt i områder der det drives mye oppdrett.

Om oppdrettsanleggene i fjordene er årsaken eller bidrar til at villfisken får lus, er det store stridstemaet.

Forskerne mente at lusangrepene var så alvorlig at vi om ti år ikke vil ha en fiskbar bestand av sjøørret i Norge.

– Det er dessverre lite vi kan gjøre. Det er en svært vanskelig kamp. Det som imidlertid vil være til hjelp, er å få regulert fisket i større grad. I tillegg til lusplagen er det etter mi mening et altfor stort fiskepress på den tross alt beskjedne bestanden. Det står fiskere i fjæra her fra tidlig om våren til seint på høsten, sier Ystgaard.

Sjøørret

Sjøørret lever naturlig i alt fra små bekker, til store elver langs hele kysten vår.

Vi har totalt 1 161 vassdrag hvor det lever, eller har levd, en bestand som reproduserer seg selv.