Styrker kontakten med arbeidsgiverne

Stor satsing fra Nav

Nav i Nord-Trøndelag har tilsatt ti markedskontakter. Tre av dem skal operere i Namdalen.

Markedssatsing: Markedskontakt Frode lillemoen, Magne Vareide, Anne Flakk og markedskoordinator Robert Ressem var på bedriftsbesøk i Ytre Namdal nylig. De besøkte Williksen AS og Viplast, og var også innom Sikkerhetssenteret og Bondøya. 

arkiv

RØRVIK: De som skal ha kontakt med arbeidsgiverne i Namdalen er Magne Vareide, med dekningsområde Ytre Namdal, og Frode Lillemoen og Anne Flakk i Midtre og Indre Namdal.

– Ved å få frigjort dyktige medarbeidere til markedsarbeid på fulltid, håper vi på å få mer kunnskap om arbeidsgivernes behov og hvordan vi kan imøtekomme dem, sier Marthe Mosand Viken, leder i Nav Midtre Namdal.

– Samtidig vil vi jobbe aktivt for å motivere og støtte flere arbeidsgivere til å bli «mer inkluderende» og benytte Nav som rekrutteringspartner.


Nødvendig satsing

Hun mener denne satsinga på markedsarbeid er helt nødvendig for at Nav skal kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.

– Selv om vi har lav ledighet her, stiger ledigheten nasjonalt. I tillegg mangler altfor mange ungdommer fullført skolegang, et økende antall flyktninger skal ut i jobb, og flere hundre tusen årsverk er ute av arbeidsstyrken på grunn av helseplager. Vi er helt nødt til å jobbe mer systematisk overfor arbeidsgiverne, siden det er de som faktisk har jobbene, sier Mosand Viken.

De tre markedskontaktene i Namdalen har alle lang erfaring fra Nav og markedsarbeid. Framover vil de imidlertid vie langt mer av sin tid til arbeidsgiverne, og nylig var de alle på bedriftsbesøk i Ytre Namdal for å lære av ulike arbeidsgivere.

– Mange arbeidsgivere kjenner nok ikke til hva Nav kan tilby. For eksempel kan vi bistå bedrifter med å finne etterspurt kompetanse eller vi kan støtte bedrifter i omstilling, som vi har gjort ved Nexans, og i sykefraværs- og inkluderingsarbeid. Dette tror jeg langt flere kan dra nytte av, mener Anne Flakk.


Finne gode koblinger

For Nav-kontorene for øvrig betyr markedssatsinga blant annet at veilederne må kjenne brukerne sine godt, og i samråd med markedskontaktene finne gode koblinger mellom bruker og bedrift.

– Vi må jobbe for at cv-er og informasjon om brukerne våre er av høy kvalitet, og arbeidssøkerne må forberedes godt, sier Mosand Viken.

– På den måten vil vi alle rykke nærmere arbeidsmarkedet.