Ingen ny Festplass i år

Arbeidene med å forskjønne Festplassen tar ikke til før til høsten.

IKKE I ÅR: Festplassen i Namsos sentrum blir ikke ny i år. 

arkiv

NAMSOS: Det var i februar gla-meldinga kom: Namsos kommune går inn med en million kroner til å ruste opp Festplassen. Prosjektgruppe ble nedsatt, og arbeidene er i gang, men ingenting konkret blir synliggjort før til neste år.

– Det er et omfattende arbeid som skal gjøres. Når martnan er over, skal vi bryte opp grunnen, totalt 1.000 kvadratmeter asfalt, og det skal legges nytt dekke. Det er ikke gjort på en måned, sier Marte Jensen i prosjektgruppa.


  • Les også:

    Kommunen har satt av en million kroner til prosjektet – nå starter snart jobben

    Inviterer til dugnad for Festplassen

    Festplassen i Namsos. Møtested, samlingspunkt, lekeplass, martna, fest og moro. I mer enn ti år har man snakket om å fornye plassen. Endelig skjer det noe.


De har bestemt seg for å bruke en fjerdedel til lekeplass. Både grunnarbeidene og lekeapparater skal ut på anbud. Scenen skal rustes opp, det skal settes ut sittegrupper og lages vannposter. Også inngangene skal endres.

– Utforminga skal gjøres universell, sier Jensen som varsler en «tiggerunde» til næringslivet – når de får visualisert prosjektet engang til høsten.