Mindre trivelige bekjentskaper på reise i utlandet

Du har ordnet dyrepass til reisen i sommer, men har du tenkt på dette?
arkiv

Kattelopper er svært vanlige fra Danmark og sørover i Europa. De trives like godt på hunder som katter. Lopper forårsaker kløe og hudbetennelse, men kan også være smittebærere av bendelorm og overføre alvorlig blodsykdom hos katt. Du beskytter hunden og katten med loppemidler.

Flått sprer en rekke alvorlige sykdommer som anaplasmose, babesiose, erlichiose og borreliose. Regelmessig bruk av effektive flåttmidler gir god beskyttelse.

Leishmaniose. Enkelte deler av middelhavsområdet har denne infeksjonen som spres via sandfluer. Sykdommen er alvorlig og svært vanskelig å behandle. Bruk myggavvisende preparater og beskytt hunden mot sandflueangrep ved å holde den innendørs på kveld og natt.

Tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis) er en type rundorm som lever i hundens hjerte. Infeksjonen smitter via en stikkmyggart. Den forårsaker en alvorlig og potensielt dødelig sykdom hos hund. Forekommer også, men mer sjeldent, hos katt. Ved opphold i områder hvor hjerteorm er utbredt som i Sør-Frankrike og Italia, bør dyret behandles forebyggende mot parasitten en gang per måned. Insektavvisende midler anbefales også.

Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) må ikke forveksles med tropisk hjerteorm. Fransk hjerteorm er utbredt i Europa og forårsaker alvorlig sykdom hos hund. Den smitter via snegler. Parasitten ble påvist i Norge i mars 2016 og kan lett etablere seg og bli spredd til norske hunder.

Infeksjon hos hund kan lett forhindres med bruk av riktig type ormemiddel. Vær klar over at virkemiddelet Praziquantel som kreves for behandling av dvergbendelorm ved innreise til Norge ikke dreper hjerteorm. Din veterinær kan gi deg råd om bruk av et kombinasjonspreparat.

Leptospirose er en alvorlig bakteriell sykdom som kan forekomme hos ulike dyr og mennesker. Hos hund fører den til akutt organsvikt. Sykdommen oppdages sporadisk i Norge, men svært sjelden etter smitte innenlands. Før ferieopphold med hund i Sør- eller Øst-Europa, anbefales vaksinasjon mot leptospirose. Unngå kontakt med stillestående vanndammer da de kan inneholde smitte fra gnagere.

Alle disse sykdommene er alvorlige og potensielt dødelige. De er vanskelige og kostbare å behandle. Forebygging ved hjelp av riktige antiparasittmidler er en billig forsikring. Rådfør deg med din veterinær om egnede produkter.

God tur!


Trines tips

  • Regelmessige flått- og loppebehandling.
  • Ormekur mot både hjerteorm og dvergbendelorm.
  • Oppdaterte vaksinerer inkl. leptopirose.
  • Vurder bruk av egnet insektmiddel.