Får ikke skyte sangfugl

Naturen akkurat nå! Den svarte trosten. 

arkiv

NÆRØY: Viltutvalget i Nærøy kommune ønsker ikke at det åpnes for jakt på svarttrost og måltrost. I sin høringsuttalelse til Miljødirektoratets forslag til nye jakt- og fangsttider, peker det kommunale viltutvalget på at forslaget har liten eller ingen betydning for jegerstanden. Etter utvalgets mening kan forslaget virke provoserende og føre til negative holdninger til jakt og jaktutøvelse.

Nærøy kommune mener derfor at det ikke bør innføres jakttid på svarttrost og måltrost.