Hvor mye skal du drikke i ferien?

BEP/Patrick GUYOT/LE DAUPHINE ; ILLUSTRATION SUR L'ALCOOLISME, LA GASTRONOMIE, LE VIN A TABLE, REPAS ARROSE 

arkiv

Nå er det straks sommerferie og tradisjon tro skyter også alkoholkonsumet i været. Hvor mange øl du drikker til rekene på bryggekanten, legger jeg meg i utgangspunktet ikke opp i, men dersom du bøtter nedpå med barn til stede, må vi ta en alvorsprat!

Det har nemlig blitt mer og mer vanlig å drikke alkohol i situasjoner med barn til stede. Omtrent 90.000 barn har opplevd at en av foreldrene drikker for mye i løpet av det siste året. Det er nesten 1 av 10. Disse barna finner vi i alle, i alle samfunnslag, på alle skolene og i alle barnehagene. Kanskje er det til og med våre egne. Det som er sikkert er at barn som ser sine foreldre ruspåvirket, liker det ikke, selv om det skjer sjelden. Når vi drikker alkohol, endrer vi oppførsel og barna merker endringer tidligere enn vi voksne tror. Barn liker best at voksne oppfører seg akkurat slik som de pleier. Derfor er det lurt å ha et bevisst forhold til hvor mye du har tenkt å drikke sammen med barna og ungdommene.

Alkoholkonsumet i Norge har økt med nesten 40 prosent de siste 20 åra. Det har blitt mer vanlig å drikke alkohol i hverdagen, samtidig som vi har holdt fast på et drikkemønster med høyt inntak, særlig i helgene og feriene. God stemning betyr ikke alltid det samme for barn og voksne. Når du drikker, kan det være vanskelig å bedømme hvordan barna opplever situasjonen og når det går fra trivelig til utrivelig.

Vi er som regel ganske dårlige på å snakke med barn om beruselse, kanskje fordi det ligger mye dårlig samvittighet og skam innenfor dette temaet?! De fleste barn opplever før eller siden at voksne blir beruset, men sjelden at det er dialog om det. Hvor utrygt må det ikke være at onkel Rolf blir full i alle familieselskapene, men at det ikke går an å snakke om det hjemme?!

Samtalen med ungdom om alkohol kan fort bli full av pekefingre og med manglende refleksjon. Jeg ønsker at vi skal bli flinkere til å snakke med barna våre om temaet – uansett alder. Jeg tror vi gjør oss selv og barna våre en kjempetjeneste ved å tenke over og være bevisste på hvor mye og hvor ofte vi skal drikke sammen med dem.

Voksne er viktige rollemodeller for sine barn, og vi ser en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna deres kommer til å drikke seinere i livet. Jo eldre barna blir, jo viktigere er det å være bevisst på at du skal være et forbilde.

 Ungdommer lærer av venner, nærmiljø og sine foreldre. I et samfunn med økende alkoholkonsum, kan det være fornuftig å vise at det går an å ha ferie eller kose seg uten alkohol.

Jeg oppfordrer alle til å tenke litt ekstra på barna i ferien. Jeg ønsker at vi skal ha med oss deres perspektiv i sammenhenger der vi drikker alkohol. Barn er prisgitt de voksne rundt seg og blir utrygge når foreldrene endrer seg. Selv om du kun drikker til «lykkegrensen» og tenker at du bare blir mer hjertelig og morsom, synes de fleste barn at dette er ubehagelig.

I motsetning til oss voksne kan ikke barna velge å forlate festen.


Ida Uldal FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

 

Idas tips

  • Bestem deg på forhånd hvor mye du har tenkt å drikke. Det kan være lurt å velge før du er i situasjonen.
  • Vær oppmerksom på at andre barn kan reagere. Det som er greit for ditt barn kan virke utrygt for barn som har opplevd vanskelige ting i forbindelse med voksnes drikking.
  • Snakk med barna om alkohol. Spør dem om hva de tenker. «Hvordan synes du det er når de voksne drikker? Tør du si ifra om det blir ekkelt?»
  • Hvis du ser at barn har det vanskelig på grunn av andre voksnes alkoholbruk, ta kontakt med barnet!
  • Ikke gi ungdommen alkohol. Ungdom som får smake alkohol hjemme og som møter aksept fra foreldrene for at der drikker, drikker mer og oftere enn sine jevnaldrende.
  • Vær kjip! Noen ganger krever det at du står i rollen som verdens teiteste forelder. Ved å sette tydelige grenser viser du ungdommen at du er til å stole på.