Høyre med protokolltilførsel i Overhalla kommunestyre

Kraftig kritikk av Sp

Høyres Jo Morten Aunet kom med kraftig kritikk av Senterpartiet og ordfører Per Olav Tyldum da Overhalla kommunestyre i går avsluttet si behandling av arbeidet med kommunereformen.

FIKK KRITIKK: Senterpartiets gruppeleder Johan Tetlien Sellæg (til venstre), ordfører Per Olav Tyldum og varaordfører Lene Lervik Glømmen fikk kritikk av Høyres Jo Morten Aunet som ba om en protokolltilførsel hvor han stilte spørsmål ved Seenterpartiets og ordførerens håndtering av prosessen om kommunereformen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

SNAKKET UT: I en pause i kommunestyremøtet benyttet Jo Morten Aunet (til venstre) og ordfører Per Olav Tyldum sjansen til å snakke ut. Ingen ville etterpå si noe om innholdet i samtalen. 

arkiv

OVERHALLA: I en protokolltilførsel gir Overhalla Høyre uttrykk for sterk misnøye med prosessen som ble kjørt i forbindelse med kommunereformen.

Det pekes på både ordførerens habilitet og rolle i forhold til framlegging av dokumentasjon for befolkningen og på kommunestyrets vedtak om å vedta å anbefale innbyggerne å stemme nei til kommunesammenslåing før den rådgivende folkeavstemninga.

Ensrettet dokumentasjon

– Dokumentasjonen som ble framlagt, har til tider vært ensrettet og bidratt til at kommunens innbyggere har hatt redusert mulighet til å foreta selvstendige valg, sa Aunet, og fortsatte kritikken:

– Ordføreren og hans parti har bevisst misbrukt kommunestyrets integritet ved å gjennomføre et politisk vedtak som anbefalte innbyggerne å stemme mot ei sammenslåing. Det er merknader Høyre vil ha med i protokollen, sa Jo Morten Aunet.

Protokolltilførselen falt ikke i god jord hos verken ordfører Per Olav Tyldum eller Sps gruppeleder Johan Tetlien Sellæg.

– Sjikanøst!

– Det er på grensa til å være sjikanøst når det stilles spørsmål om folk opptrer redelig eller ikke. Jeg bli indignert og protokolltilførselen oppleves som meget spesiell, særlig når Aunet i sitt innlegg også gir uttrykk for at vi herfra skal jobbe i lag for å finne gode løsninger for Overhalla, sa Tetlien Sellæg.

Ordfører Per Olav Tyldum ga etter Aunets protokolltilførsel uttrykk for at han ikke opplevde det som et spørsmål om tillit til ordføreren.

– Jeg opplever det ikke som et spørsmål om tillit til ordføreren. Om det er tilfelle, må det komme på banen. Mitt håp er at vi skal komme oss videre og jobbe i lag, sa Tyldum.

Svarteper?

Før Høyres protokolltilførsel ble fremmet, var både Ragnar Prestvik, Anne Grete Sagmo (begge Ap) og Johan Tetlien Sellæg på talerstolen.

– Vi er forpliktet til å følge folkets tydelige råd. Vi fikk et råd som vi i Ap ikke hadde håpet på. Vi hadde helst sett at vi ble med i en større kommune for å gjøre oss mindre sårbare. Jeg får håpe av vi ikke har trukket svarteper i det spillet som kommunereformen har vært, sa Prestvik.

– Jeg føler meg trygg på prosessen vi har hatt. Hva som skjer framover, blir opp til oss. Vi har god kontroll på det vi holder på med, og vi må ha trua på oss selv, sa Tetlien Sellæg.