Å kjøre i solnedgang

Ferie: Vi vet at en av årsakene til at det skjer ulykker, er uoppmerksomhet. Bruk av mobil, trøtthet, rus og fart er medvirkende årsaker. Vi vet at det er mye å tenke på når det er ferietid. Øv deg på å være tilstede i øyeblikket, skriver avdelingsdirektør Magne S. Malmo. 

arkiv

Skoleavslutningene er godt i gang, og mange barn og voksne ser frem til ferien. Forventningene er store før man begir seg ut i ferietrafikken. Samtidig som motorsyklistene og turistene inntar vegene for alvor, går næringstrafikken uavbrutt. «Ingen har så dårlig tid som en død laks», sies det på skjemt. Kravet til ferskleveranse er større enn noen gang.

Sommertid er også høysesong for aktivt landbruk, samtidig som asfalt- og vegarbeid pågår for fullt. I sum utgjør dette et sammensatt og dels utfordrende trafikkbilde, som krever full årvåkenhet av deg som trafikant.

De fleste trafikkulykkene i Trøndelag skjer på relativt lavtrafikkerte strekninger med fartsgrense 80 km/t - i form av møteulykker og utforkjøringer. Uansett hvilke ferieplaner du har, husk at trafikkulykkene øker om sommeren – på tørr asfalt!

Trafikkutviklingen i Nord-Trøndelag i 2015 viser en trafikkøkning på 3,4 prosent for riksveg og 2,9 prosent for fylkesveg. Størst vekst var det langs fv.755 Inderøy – Leksvik med 5 prosent. E6 ved Brekkvasselv følger like bak med en vekst på 4,9 prosent.

Antall drepte i trafikken i Norge i fjor var på det laveste siden 1947. Likevel er ikke dette godt nok. Vi har ingen å miste i trafikken, og heldigvis gir et aktivt trafikksikkerhetsarbeid resultater. Nullvisjonen har som målsetting at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Med trafikkulykkene følger stor sorg og umistelige tap for berørte familier. I ett samfunnsperspektiv kan man kostnadsberegne at hver trafikkdrept koster samfunnet mer enn 30 mill. kr. En hardt skadd koster omtrent 18 mill. kr. Det sier oss at det er verdt å bruke penger på forebyggende tiltak, både av hensyn til de tapene som påføres familiene, og de økonomiske kostnadene som påføres samfunnet.


Med vedtak om å slå sammen Trøndelagsfylkene til ett Trøndelag blir effektiv kommunikasjon enda viktigere. For at potensialet i sammenslåingen skal kunne tas ut over tid, vil en ny og bedre E6 samt oppgradert jernbane gjennom Trøndelag være en kritisk suksessfaktor. Utfordringene i Trondheim by er ganske annerledes enn de du finner i Vikna, Røyrvik eller i Ålen.


Trondheim har gjennom Miljøpakkeprogrammet allerede oppnådd unike resultater som også ivaretar myke trafikanter på en fremtidsrettet måte. Men når folk har pågangsmot og næringsliv blomstrer, eksempelvis i Lierne og Flatanger, krever det like fullt kommunikasjonsmuligheter som ivaretar både gründerskap, høsting av rike naturressurser og bolyst over hele Trøndelag. Det er store ambisjoner om å flytte personelltransport over på kollektive transportmidler, samtidig som vi vet at tungtrafikken langs våre «pulsårer» vil øke i årene som kommer.

Nå som ferietrafikken setter inn, går oppfordringen til alle trafikanter om å være konsentrerte og årvåkne i trafikken. Vær tilstede i øyeblikket når du kjører bil.

«Utfordringene i Trondheim by er ganske annerledes enn de du finner i Vikna, Røyrvik eller i Ålen.»

Aldri tidligere har det vært lettere å bli distrahert når du ferdes i trafikken. Hold fokus. I gamle dager stod det i bussene: «Ikke forstyr sjåføren»! Det var en god grunn til denne formaningen.

Det kan være tidsbesparende å kjøre i ett strekk for å rekke feriemålet. Det kan være fristende å tråkke ekstra hardt på gasspedalen for å rekke ferjeavgangen. Det kan føles livsnødvendig å snu seg for å roe ned de tre smårollingene i baksetet. Det kan virke fristende å sette på en ny CD-plate eller lydbok. Det kan være praktisk å sjekke på kartet hvor du skal kjøre i neste kryss. Det kan være fristende å ringe bekjente for å få beskrivelse av vegen.


Det kan være godt å ta en liten matbit mens du kjører. Det kan være spennende å gløtte på den tekstmeldinga som tikket inn.

Ikke gjør det!

Vi vet at en av årsakene til at det skjer ulykker, er uoppmerksomhet. Bruk av mobil, trøtthet, rus og fart er medvirkende årsaker. Vi vet at det er mye å tenke på, og flere å tenke på, når det er ferietid. Øv deg på å være tilstede i øyeblikket. Det er i bilen at oppmerksomhetstreningen kommer til sin rett. Den er livsviktig både for deg, medpassasjerene dine og de andre som ferdes på og langs vegene.

Vær fokusert og beredt til å håndtere øyeblikkelige uforutsette situasjoner.


Vi har brukt vinteren og våren på å legge til rette for at folk skal komme seg trygt fram sammen langs vegene, ut fra de midlene vi har: Statens vegvesen rydder sideterreng slik at sikten blir god, og vegene tørker raskere. Vi har flatet ut sideterreng, slik at konsekvensene av en utforkjøring ikke skal bli fatal. Siderekkverk og midtrekkverk er satt opp.

Flere strekninger har fått veglys. Gamle skilt er byttet ut med nye. Vi merker opp veger. Ny asfalt legges. Veger er forsterket. Og noen veger er helt nye.

Dette fører til økt sikkerhet for alle oss trafikanter. Men det hjelper lite hvis blikket er festet på en mobiltelefon, eller noe annet som ikke handler om vegen og trafikken rundt deg.

Min oppfordring ved inngangen til sommerferien er enkel. Ikke kjør inn i solnedgangen – vi har ingen å miste!


God sommer!