– Vi antar det vil komme ei regning

Sjåføren som smadret bomstasjonen med bussen blir tatt vare på.

SMADRET: Bomstasjonen på Østbyen ble helt smadret etter møtet med bussen fra Trønderbilene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Det forsikrer trafikksjef for Trønderbilene i Nord-Trøndelag, Lars Iver Valstad.

Da ulykka ble kjent, rykket en stedlig representant i Namsos ut til bomstasjonen på Østbyen for å ivareta sjåføren.

Senere på dagen ble sjåføren tatt imot av en representant fra Trønderbilene på Steinkjer.

Valstad har snakket med avdelinga i Namsos, som pratet med ulykkessjåføren.

– Det er vanskelig å være konkret på hva sjåføren har sagt. Men plassen er litt uoversiktlig, med holdeplass på begge sider og rundkjøring rett fram, sier Valstad.

– Men her er det ingen tvil om hvem som har skylda, sier Valstad.

Trønderbilene er forberedt på at det nå blir et forsikringsoppgjør etter bomulykka.

– Vi antar at det vil komme ei regning, som vi tar på forsikringa, sier trafikksjefen.

– Men det viktigste nå er å ta vare på den som er involvert, legger han til.

Trønderbilene har 450 busser som trafikerer rundt om i Norge.

Ifølge Valstad er det sjelden selskapets avdeling i fylket er involvert i ulykker.