Nytt nettsted går online 22. juni

Følg lusa på nettet

Lakselusa er utskjelt og fryktet. Det brukes store ressurser på overvåking og bekjempelse. Nå kan du følge denne uønska parasitten på nett.

PROBLEMATISK: Lakselus er et problem i oppdrettsnæringa, med tanke på fiskehelse og dødelighet. Nå kan du følge utviklinga og spredning av lakselus på et nytt nettsted. 

arkiv

NAMSOS: – Vi merker at det er stor publikumsinteresse for alt som har med havbruk å gjøre, og jeg regner med at mange vil sjekke innom det nye nettstedet, sier avdelingsleder John Bjarne Falch ved Mattilsynet i Namdalen.

22. juni lanserer Mattilsynet en ny nettjeneste som ved hjelp av et interaktivt kart viser ukentlig oversikt over lakselus, fiskesykdommer og behandling på alle lokaliteter i Norge.

Her kan du sjekke lusestatusen

Fiskehelse

– Her kan du gå helt ned på hver enkelt lokalitet og følge utviklinga fra uke til uke, hvilke tiltak som eventuelt gjøres og du kan også få fram statistikker over utviklinga over tid fra 2012 og fram til i dag, sier Falch.

Tjenesten og nettstedet har fått navnet fiskehelse, og er utviklet gjennom et samarbeid mellom BarentsWatch og Mattilsynet. Veterinærinstituttet. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har også bidratt til prosjektet.

For Namdalen betyr laksen arbeidsplasser og næringsutvikling innenfor oppdrett og matproduksjon. Men den har også svært stor betydning for reiseliv, turisme og naturforvaltning. Slik at når namdalingene kanskje er mer en gjennomsnittlig opptatt av lakselus, har det mange årsaker.

Verktøy og åpenhet

– Sett fra vårt ståsted er denne satsinga med å på å bidra til større åpenhet rundt fiske- helsesituasjonen generelt og kanskje lakselusa spesielt. Samtidig blir det et viktig verktøy for oss i arbeidet med å forvalte bedre og mer effektivt. sier Falch.

– Hvorfor er det viktig å legge alt på nett. Tallene og rapportene er jo allerede tilgjengelig?

– Slik kan folk enkelt finne det de søker etter uten å måtte be om innsyn.

– Hva får næringa ut av dette?

– For dem kan dette være et viktig verktøy i forhold til å følge situasjonen og utviklinga ved nærliggende lokaliteter, samtidig som jeg tror at havbruksnæringa – som jo benytter felleskapets ressurser – kysten vår – til å skape verdier, vil tjene på være transparente i forhold til samarbeid omkring å sikre god fiskehelse, sier han.

Lakselus  • Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) finnes naturlig i alle havområder på den nordlige halvkule. Lakselus er den vanligste parasitten på laksefisk. Blir forekomsten av lus høy, kan det være ei utfordring både for oppdrettsfisk og vill laksefisk.
  • Lakselus lever og formerer seg på laks og ørret i saltvann. Lus påfører fisken sår som kan gi infeksjoner og problemer med saltbalansen. Lakselus påvirker ikke mattryggheten eller kvaliteten på laksen.