Endelig helhetlig skiltplan og mer logisk trafikkavvikling i Rørvik

- Nå blir hele sentrum ei 30-sone

Hittil har det vært litt uklart hva som faktisk er fartsgrensa i Rørvik sentrum. Nå er det slutt på det - hele sentrum blir 30-sone og det skal i tillegg ryddes opp i trafikkbildet.

BORT MED GJENNOMGANGSTRAFIKK: Johan Bergs gate har i dag en god del gjennomgangstrafikk. Ved å stenge deler av gata og lage ny envegskjøring i andre deler, håper teknisk sjef Antor Bævre og avdelingsingeniør Roger Bratland å gjøre sentrum litt mer trafikksikkert. 

SKAL FORENKLES: Det er en god del skilt i Rørvik sentrum som ikke er helt etter dagens normer. Blant annet dette som teknisk sjef Bævre lover skal gjøres betraktelig enklere å forstå. 

BLIR OGSÅ ENVEGSGATE: I dag er Kjøpmannsgata i Rørvik i prinsippet envegskjørt. Men skilting mangler delvis, og folk kjører etter eget forgodtbefinnende. Det skal det ordnes opp i nå. 

arkiv

RØRVIK: Etter hvert som Rørvik har vokst og utviklet seg, har skilting blitt gjort på hvert enkelt nye vegstykke.

 – For hver forandring som er gjort opp igjennom årene, har det selvfølgelig blitt skiltet. Alle prosjektene er blitt skiltet hver for seg etter de retningslinjer som var da vegen ble bygget. Vi har i ei stund sett behovet for en helhetlig plan som gjør at skiltinga henger mer i hop enn hva som er tilfelle, sier teknisk sjef Anton Bævre.


Stenger veg i sentrum


Som en del av den planen, vil det bli endringer isentrum.

– Vi ser i dag at det går mye gjennomgangstrafikk gjennom Johan Bergs gate forbi museet og fram til krysset med Kjøpmannsgata. Det er i dag ei envegskjørt gate. Den vil vi stenge for gjennomkjøring, sier avdelingsingeniør Roger Bratland.

Samtidig vil Johan Bergs gate bli envegskjørt fra Storgata og mot Kjøpmannsgata.

– Det vil få trafikken gjennom sentrum ned til Strandgata eller på oversida av Kirkehaugen via Dalseths gate. Med det grepet vil trafikken som skal videre mot Lauvøya eller til skolene, bli tvunget bort fra den trange Johan Bergs gate, sier Bævre.

De har definert den runden med Strandgata, Storgata og Dalseths gate som indre ringveg.


Ytre ringveg


– Vi har også definert en ytre ring. Det vil si vegstrekninga fra krysset ved Felleskjøpet, opp etter Hansvikvegen, forbi den videregående skolen, over den nybygde Omkjøringsvegen og ned til Engasvegen.

– Denne vegen skal nå gjøres om til forkjørsveg for å lette trafikken som skal utover mot Lauvøya og til industriområdet nord for sentrum, sier Bævre.

Ved å lede trafikken inn på indre og ytre ringveg, har de tro på at trafikken skal flyte bedre i Rørvik sentrum.

– Vi kommer også til å gjøre noe med fartsgrensene i sentrum og i et par sentrumsnære strøk. I dag er det litt uklart hva som faktisk er fartsgrensa enkelte steder, siden det ikke foreligger formelle vedtak. Nå blir hele sentrum ei 30-sone, forteller Bratland.

De planlegger også stopp forbudt-sone ved skolene for å forhindre farlige situasjoner i forbindelse med at mange kjører ungene sine på skolen.


Rydde i skiltjungelen


– Siden det er lenge siden sist det er gjort ei helhetlig vurdering av skiltene i sentrum, er det mange skilt som ikke tilfredsstiller dagens standard. Det kan være feil plassering av skilt, forvirrende underskilt og skilt som har mistet fargen. Dette vil også bli tatt tak i, sier Bævre.

Skiltutbedringene har vært oppe som sak i utvalget for plan og utvikling, og de har gitt en enstemmig innstilling til kommunestyret om å vedta de overordna tiltakene i planen.

– Når kommunestyret har sagt sitt, vil vi lage en detaljert skiltplan som skal sendes til Statens vegvesen for endelig godkjenning, sier Bævre.

Det er foreløpig estimert at de endringene som er foreslått på kommunale veger, og som må bekostes av Vikna kommune, vil ha en kostnad på rundt 400.000 kroner.