Opplevelsessenteret skal beholdes

Opplevelsessenteret i Rock City har stor museal verdi og det skal videreføres i Namsos, men i en komprimert utgave.

UNIKT: Åge Aleksandersens gamle skrivestue «Verdensrommet» beskrives som unik i norsk populærmusikksammenheng og vurderes å ha høy museal verdi. FOTO: BJØRN TORE NESS 

TURNELIVET: Korridoren E6 må utnyttes bedre, gjerne med elementer som spiller på turnelivet. 

FJERNES: Turnerommet kan med fordel tas bort, står det i rapporten. 

OPPHOLDSROM: Studiorommet må ikke brukes som oppholdsrom/avlastingsrom for innspillingsstudioet. 

KAN UTNYTTES: Øvingsrommet er ikke godt nok utnyttet og deler av utstillinga kan flyttes hit. 

STRAMMES OPP: Sangrommet kan strammes opp og deler av utstillinga kan flyttes hit. 

arkiv

NAMSOS: Det er konklusjonene i rapporten som Rockheim-direktør Sissel Guttormsen og konservator Ann Siri H. Garberg ved Museene i Sør-Trøndelag har laget hvor de har vurdert om Opplevelsessenteret har museal verdi.

Verdensrommet og scenen

I rapporten trekkes Åges skrivestue «Verdensrommet» og Mellingsmo-scenen fram som de elementene i senteret som har størst verdi sett fra et museumsfaglig synspunkt.

" Denne scenen er et ikon, sterkt knyttet til Trønderrockens fødsel og er særs viktig å ta vare på.

Rapport om Opplevelsessenterets museale verdi.

– Verdensrommet står i ei særstilling som ei komplett skrivestue og en god rekonstruksjon av den originale garasjen fra Trondheim. Den er unik i norsk populærmusikk- sammenheng og er som helhet av høy museal verdi, heter det i rapporten.

Også Mellingsmo-scenen får et godt skussmål.

– Scenen, med originalinteriør fra Mellingsmoen samfunnshus på Namsskogan og instrumentene tilhørende Prudence, er også et høydepunkt når det gjelder museal verdi. Denne scenen er et ikon, sterkt knyttet til Trønderrockens fødsel og er særs viktig å ta vare på, står det Guttormsen og Garbergs vurderinger.

Arealet kan krympes

I rapporten pekes det samtidig på flere muligheter for forbedringer. Om det er ønskelig å krympe arealet, listes det opp flere muligheter.

• Livescenen fjernes, den har liten museal verdi og dens plassering gjør at den heller ikke oppleves som en del av hel- heten.

• Turnerommet, som framstår som et prydelig hotellrom, kan også med fordel tas ut.

• E6-korridoren virker uforløst og kan knyttes tettere til turnebegrepet.

• Øvrige rom kan strammes opp og utnyttes bedre som utstillingsareal.

Det pekes også på at det er plassert en del fremmedelementer, som for eksempel et stollager inne i utstillinga og at det er plassert stoler og en sofa i studiorommet, noe som kan tyde på at det blir brukt som oppholdsrom.

Guttormsen og Garberg opplever at Namsos fortsatt ønsker å satse på Trønderrock-museet. I den sammenheng poengteres det at helheten i Opplevelsessenteret er viktig i forhold til de museale verdiene – og at det finnes åpenbare muligheter for å komprimere utstillinga.

Klare svar

Namsos-rådmann Gunnar Lien synes at rapporten gir klare svar. Og han er tydelig på at Opplevelsessenteret skal være der det er – i en eller annen form.

– Jeg er glad for innspillene og den klare konklusjonen om at det er ei interessant samling, hvor deler vurderes å være av høy museal verdi. Vi skal sammen med fylkeskommunen vurdere mulige løsninger, men det er mi holdning at Opplevelsessenteret er viktig for byen og for hotellet. Flytting er derfor ikke aktuelt slik jeg vurderer det, sier Gunnar Lien.

I fjor var det totalt 3.150 besøkende innom Opplevelsessenteret.