Prosjekt rettet mot flyktninger

1,8 mill til integrering av flyktninger

Sparebankstiftelsen SMN har bevilget 1,8 millioner kroner til et treårig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge.

INTEGRERING: Sparebank 1 SMN støtter intergreingsarbeidet for flyktninger med 1,8 mill. kr. ILLUSTRASJONSBILDE.  Foto: Tom Lysø

arkiv

TRONDHEIM: Med støtte fra bankstiftelsen vil stiftelsen KUN, som jobber for likestilling, inkludering og ikke-distriminering i Norge og internasjonalt, og Røde Kors Nord-Trøndelag, utvikle og tilby et to-årig program for små distriktskommuner i Nord-Trøndelag som vil legge til rette for god integrering av innvandrere.

KUN og Røde Kors vil bruke sin lange erfaring med å arbeide med utvikling i lokalsamfunn, mobilisere frivillighet og iverksette tiltak for innvandrere i et program som skal omfatte både frivillighet, arbeidsliv og kommunale tjenester.

Prosjektet er et svar på utfordringer mange små kommuner over hele landet har framover – de bosetter flyktninger for første gang. For mange lokalsamfunn er dette det som kan få nedgangen i folketallet til å snu, og da gjelder det å sørge for at innvandrerne trives og får mulighet til å bruke ressursene sine dit de kommer.

Det skal utvikles et program som:

• Mobiliserer frivilligheten for å utvikle tilbud med og for innvandrere

• Øker integreringskompetansen i kommunen og synliggjør innvandrere som ressurs i lokalsamfunnet.

• Tar i bruk verktøy for godt integreringsarbeid

• Utvikler samarbeid i lokalsamfunnet

• Bygger på brukermedvirkning

• Er overførbart og kan brukes over hele landet.

Alle utenlandske innvandrere skal inkluderes i prosjektet – både arbeidsinnvandrere, ekteskapsinnvandrere og personer som har kommet som flyktninger.