Fylkestingene møtes i Trondheim

Følg sendinga fra klokka 10.
arkiv

I dag møtes de to trønderske fylkestingene som Fellesnemd for Trøndelag fylkeskommune. Blant sakene er valg av leder og nestleder til Fellesnemda for Trøndelag, og valg 15 representanter til arbeidsutvalget.