Her er årets Bamsestipendiat

Esther Helen Slagsvold er valgt til årets Bamsestipendiat.

STIPENDIAT: Ester Helen Slagsvold er årets Bamsestipendiat i Namsskogan. FOTO: GUNNAR KLINGWALL 

arkiv

NAMSSKOGAN: Slagsvold er ikke bare utdannet innen kunst og håndverk, hun er også utdannet gullsmed og har tatt diplomeksamen ved Institutt for metall ved Statens håndverk og kunstindustriskole. I tillegg har hun tatt pedagogikk og fagdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark. Slagsvold er bosatt i Ottestad i Hedmark.

Framstiller dyrs personlighet

Hun har overfor juryen som har plukket henne ut uttrykt en glede og fascinasjon over å arbeide med dyremotiver i tredimensjonale arbeider. Hun har over år arbeidet med forskjellige uttrykk og materialkonstellasjoner for å framstille dyrs ulike personligheter. Det passer da godt at hun tildeles Bamsestipendet som gjerne betegnes som et av Norges særeste stipend – rettet mot kunstnere som har spesiell interesse for å studere dyr på nært hold.

Opphold i familieparken

I første del av august skal stipendiaten oppholde seg i Namsskogan familiepark og gjøre nettopp det – studere dyr på nært hold.

Bamsestipendiatet er et samarbeid mellom Namsskogan Familiepark, Grong sparebank, Namsskogan hotell og Namsskogan kommune, og er på 40.000 kroner samt gratis innkvartering i 14 dager ved hotellet for å kunne studere dyra og familieparken og slik danne grunnlag for ny kunst.