Nei for tredje gang

arkiv

OVERHALLA: For tredje gang har Overhalla kommunestyre sagt nei til planene om etablering av en Montessori-skole på Øysletta.

Vedtaket ble gjort uten debatt og mot Frps to stemmer. I vedtaket heter det at kommunen som skoleeier prinsipielt ikke støtter etablering av Montessori-skole.

Det vises til at ei etablering vil kunne gi vesentlige økonomiske utfordringer og legge føringer for framtidig handlingsrom. Det anmerkes samtidig at etablering av alternativt pedagogisk tilbud, kan gi positive effekter i form av utvikling av grenda og bygda.