Vil beholde både skiltet og Rock City-navnet

I en prosjektrapport som Namdalshagen har laget på oppdrag fra Namsos kommune, foreslås det at Rock City-skiltet skrus ned og at bygningen skal kalles Industribygget. Det synet deler verken rådmann Gunnar Lien eller hotelldirektør Terje Lysholm.

BEHOLDES: Både Rock City-navnet og skiltet må beholdes og videreføres, på tross av et forslag om å skru ned skiltet. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Som en del av vurderingene som skal gjøres i forhold til vegen videre for Rock City har Namdalshagen i samarbeid med Tindved kulturhage i Verdal, analysert mulighetene for ei kreativ og kulturell næringsklynge i deler av lokalene.

I dag er det åtte leietakere med til sammen 11 ansatte som leier areal i Rock City. I rapporten foreslås det å utvide næringsarealet fra 100 til 300 kvadratmeter ved å ta deler av arealet som i dag benyttes til Opplevelsessenteret.

– Forstudien, eller rapporten, inneholder delvis motstridende interesser i forhold til areal for Opplevelsessenteret. Nå har vi akkurat fått en annen rapport som peker på mulighet for komprimering av Opplevelsessenteret. I de vurderingene som nå skal gjøres, mener jeg at det er gode muligheter til å finne løsninger på dette området, sier rådmann Gunnar Lien.

Rådmannen er betydelig mer skeptisk til forslaget om å skru ned skiltet og endre navnet på bygningen.

– Det er jeg skeptisk til. Næringsklyngen som sådan, kan gjerne hete noe annet, men etter mitt syn tror jeg at Rock City-navnet fortsatt skal videreføres i Namsos, sier Lien.

Det synet deler hotelldirektør Terje Lysholm.

– Det er ikke uten grunn at hotellet heter «Scandic Rock City». Da den negative oppmerksomheten var som størst omkring Rock City, bestemte vi oss for at hotellnavnet skulle videreføres. Vi får håpe at både navnet og skiltet blir videreført, sier Lysholm.

Hvordan Namsos kommune skal utnytte Rock City-bygget, vil bli ei sak for politisk behandling i løpet av høsten.