Folk betaler for en blomstrende by

Namsos bys forskjønnelse opplever stor interesse for byens utseende.

Blomsterguttene: Steinar Høknes (til venstre) og Tomas Bangsund i selskapet Namsos bys forskjønnelse. 

arkiv

NAMSOS: Har du mottatt en giro for medlemskontingent fra Namsos bys forskjønnelse? Betaler du 200 kroner, bidrar du til et penere Namsos.

– Å fargelegge byen i form av blomster er på mange måter et kunstnerisk innslag i bybildet, forteller Steinar Høknes og legger til: – Det er herlig å se at det er så mange som er positive til å betale for byens utseende, sier han.

Så langt i år har foreninga fått inn 50.000 kroner, og det kommer inn mer penger for hver eneste dag. Medlemskontingenten blir brukt til å dekorere byen, og Høknes forteller at det også er flere bedrifter som støtter opp.

De er fornøyd med byens utseende for tida, og gleder seg over responsen fra folket.

– Når folk kommer bort for å etterlyse giroen, er det et klart tegn på at folk ønsker en fin by, sier Tomas Bangsund. Pensjonistene vil berømme dagens ungdom, og trekker dem fram som en av grunnene til at det går an å pynte utendørs i Namsos.

– På slutten av 1990-tallet var det mye som ble revet ned, og ødelagt i helgene. Nå er ikke dette noe problem i det hele tatt. Ungdommen er eksemplariske i Namsos, sier Høknes.