- Næringslivet rammes hardt

Næringsforeningene i Namdalen finner ingen saklig begrunnelse for å redusere rutetilbudet ved flyplassene i Rørvik og Namsos.

STERKT KRITISK: Næringsforeningene i Namdalen har mange argumenter for å opprettholdene dagens krav til rutetilbudet ved flyplassene i Namsos og Rørvik. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS:  Sammen med NHO Trøndelag peker Namsos Næringsforening og Namdalskysten Næringsforening på flere alvorlige konsekvenser for næringslivet dersom regjeringas krav til rutetilbudet gjennomføres.

- Forslaget er en halvering av kravet for inneværende periode. Med bakgrunn i trafikkvekst ved begge flyplassene, samt de innspill som tidligere er gitt fra regionen, har vi store problemer med å se en faglig begrunnelse for forslaget, heter det i en uttalelse.

Les også:

Flyplass-ordførerne svært kritisk til anbudsdokumentet om nye flyruter

– Dette er katastrofalt

Kravene regjeringa setter til rutetidene for flyplassene kan gå sterkt utover næringslivet i Namdalen.

Les også:

Kjemper for flyplassenes framtid

– Det minner om en styrt avvikling av flyplassen i Namsos

Politikere og næringsliv i Namdalen setter alle kluter til for å redde flyplassene i Namdalen. – Det minner om en styrt avvikling av flyplassen i Namsos, sier Morten Stene.

Næringsforeningene er også skuffet over at deres tidligere innspill til Samferdselsdepartementet i henhold til frekvens, rutetider, setekapasitet og flystørrelse ikke er tatt til følge.

- Dagens rutetider gjør det mulig å delta på dagsmøter i Oslo/Trondheim. Dette blir nærmest umulig med de nye kravene. Mange av bedriftene og offentlige virksomheter i Namdalen er helt avhengige av dette. I tillegg kommer pendlere i feks. havbruk/offshore. Bare i Rørvik skal dette dreie seg om 500 personer, hevder næringsforeningene.

Her er noe av det som ikke er tatt med i ruteforslaget:

  • Minst 30-seters maskin med trykkabin.
  • Bedre flyforbindelse nordover til Bodø
  • Spesifiserte tidspunkt for første og siste landing/avgang.

Næringsforeningene frykter at flytilbudet blir satt mange år tilbake og trafikken redusert tilsvarende dersom dagens krav blir stående og retter en sterk anmodning til Samferdselsdepartementet om å endre vilkårene/kravene.