Avvikler studentbarnehagen i sommer

Studentbarnehagen i Namsos avvikles i sommer. Barn og ansatte overføres til den nye barnehagen på Solvang.

OVERFØRES: Både de ansatte og barna ved Studentbarnehagen overføres til den nye Solvang barnehage. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: I slutten av mai inngikk Namsos kommune og Studentinord en intensjonsavtale om å avvikle Studentbarnehagen, samt videreføre studentbarnehagetilbudet i regi av kommunen på Solvang.

Tok selv initiativ

Studentinord har i lang tid drevet privat barnehage i Namsos – med et tilbud rettet mot studentforeldres behov.

Studentinord tok selvinitiativet til å avvikle egen drift og heller inngå en avtale med en annen aktør om å videreføre tilbudet tilpasset målgruppa.

– Vi er enige om å avvikle drifta denne sommeren. Namsos kommune overtar ansvaret for de barna som er tatt opp i barnehagen med oppstart høsten 2016 og tilbyr disse plass ved Solvang barnehage, skriver partene, signert rådmann i Namsos, Gunnar Lien og regionleder for Studentinord, Johan Petter Skogseth i intensjonsavtalen.

Viktig for kommunen

I første driftsår gis alle de ansatte sikkerhet for sin stilling ved Solvang barnehage. Etter dette har de ansatte lik rett og plikt som øvrige barnehage-ansatte i kommunen – slik at arbeidsplass kan bli endret ved behov.

– Namsos er som vertskommune for Nord universitet opptatt av å tilby gode vilkår til studentene. Det er viktige elementer for kommune, så vel som region. Det er blant annet derfor i er innstilt på å finne ei løsning som sikrer et godt barnehagetilbud også for framtidige studenter, sier Gunnar Lien.