Bygger for utleie

arkiv


NAMSSKOGAN: Kommunestyret i Namsskogan har betatt at det skal bygges en bolig med seks utleieenheter på Skolhaugen boligfelt. Den økonomiske ramma er satt til 6,4 millioner kroner og Husbanken kan gi et tilskudd på 37 prosent.

Leilighetene skal benyttet til bosetting av flyktninger. Namsskogan har vedtatt å ta imot 57 personer i perioden 2015–2019.

Med kjent gjenforening vil det dreie seg om 70 personer til sammen. I år vil kommunen bosette 14 flyktninger.