Lær tangdyrking på internett

Nå kan du lære deg å dyrke tang og tare via nettet.

MÅ LØNNE SEG: - Det skal fokuseres både på å lære seg algeproduksjon og gjøre den lønnsom, forsikrer prosjektleder Tonje Urskog i Val FoU AS. 

arkiv

NAMSOS: I løpet av 35 år vil algeproduksjonen på Norskekysten nå 20 millioner tonn og skape verdier for 40 milliarder kroner årlig.

I samarbeid med Norges Vel og Val videregående skole, har Val FoU AS utviklet en opplæringspakke i hvordan man praktisk kan dyrke og gjøre butikk på makroalger – det vi på godt norsk kaller tang og tare.

Fra starten av juli er det mulig å kurse seg i algedyrking via internett.

– Du trenger ingen spesiell teoretisk eller praktisk bakgrunn for å ta kurset, men du bør ha interesse for algedyrking og gjerne en idé om å tjene penger på produksjonen, sier prosjektleder Tonje Urskog i Val FoU AS.


Verdikjeden

Marinbiologen Urskog har vært sentral i arbeidet med både det faglige innholdet og utformingen av undervisningstilbudet.

– I tillegg til å lære hvordan en dyrker alger, er det viktig å forstå hvordan en kan gjøre produksjonen lønnsom. Vi fokuserer derfor på verdikjeden helt fram til markedet, og inneholder moduler som forretningsplan, budsjett, regnskap og marked, forteller Urskog.

Kurset retter seg mot personer langs kysten som enten vil starte egen virksomhet eller gjøre algedyrking til tilleggsnæring. Videregående elever skal også kunne ta kurset som del av sitt opplæringsløp.


Norges neste milliardindustri

Dyrking av alger spås å bli den neste store kystindustrien. Forskerne mener at produksjonen vil vokse med 100-gangen de neste 35 årene.

I 2050 kan det dermed høstes 20 millioner tonn dyrket tang og tare langs Norskekysten til en verdi av 40 milliarder kroner. SINTEF slår fast at algedyrking kan bli en stor og viktig marin verdikjede i framtidens bioøkonomiske Norge.

Alger vil gi bærekraftige råstoff til både mat-, fôr-, biokjemi- og legemiddelindustriene. I tillegg kan alger brukes som energikilde.