Lagret narko i fryseren

En kvinne i 20-årene og to menn i 30-årene er dømt til samfunnsstraffer og fengsel for oppbevaring av narkotika.

I FRYSEREN: To menn og en kvinne sto tiltalt for å ha oppbevart 120 gram amfetamin i kvinnens fryser.  

arkiv

NAMSOS: De tre sto tiltalt for å ha oppbevart cirka 120 gram amfetamin i fryseren heime hos kvinnen og den ene av de to tiltalte mennene.

Hendelsen ligger så langt tilbake som høsten 2014, mens tiltale først ble tatt ut i april i år.

Mann tilsto

I retten erkjente ikke kvinnen straffskyld, den ene av mennene tilsto å ha oppbevart narkotikaen på vegne av den andre, noe den andre mannen avviste og han nektet straffskyld og ethvert bekjentskap til amfetaminet.

Sistnevnte var også tiltalt for ruskjøring med bil- noe han erkjente – og for å ha kjøpt tabletter med narkotisk innhold (MDMA-Ecstasy) i Grong høsten 2015. Dette tiltalepunktet ble frafalt da saken kom for retten.

I dommen kommer det tydelig fram at retten ikke fester lit til flere elementer i de tiltaltes forklaringer.

Selv om aktor ut fra bevisførselen la fram påstand om frifinnelse av kvinnen, kom rettens flertall til at hun var skyldig i medvirkning til oppbevaring av narkotika. Blant annet var det lagt fram tekniske bevis på at hun hadde vært i kontakt med posen amfetaminet ble oppbevart i. Mindretallet- fagdommeren, mente det var rimelig og fornuftig grunn til tvil omkring bevisførselen og at kvinnen derfor burde frifinnes i tråd med aktors påstand.

Dekke over

Under skyldspørsmålet for hennes samboer ser retten kvinnens forklaring i sammenheng med at hennes samboer erkjenner de faktiske forholdene. Hans forklaring kan gi inntrykk av å ta på seg all skyld for å dekke over de to andre.

Både kvinnen og hennes samboer ble dømt til 148 timer samfunnsstraffer med en gjennomføringstid på fem måneder.

Retten fant det bevist blant annet gjennom utskrifter av samtaler på Facebook at den andre mannen var den som eide narkotikaen og hadde fått samboerparet til å oppbevare den for ham. At samtalene skulle ha dreid seg om tyrkisk frukttobakk fant retten lite troverdig. Vedkommende ble i tillegg dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Straffen for oppbevaring av narkotika og ruskjøring ble satt til sju måneders fengsel.