Ber fylket om å reversere bussvedtak

Barn og unges representant i Namsos kommune mener fylket må sette trafikksikkerheten foran kostnader.

UENIG: Knut Storeide ber fylket snu. 

arkiv

NAMSOS: – Når det nå varsles om endring i skysstilbudet, med bussbytte på en strekning på kun 18 kilometer, er dette lagt til side for å få en mer kostnadseffektiv løsning.

Det kommer fram i en uttalelse fra Knut Storeide som er barn og unges representant i Namsos kommune. Brevet er lagt ved klagen til Fylkesmannen fra foreldrene i Bangdalen.

Storeide viser blant annet til Trygg Trafikks veileder «Sikker skoleskyss» hvor en del risikofaktorer er framhevet.

Som barn- og unges representant oppfordrer han derfor fylket til gjøre om på vedtaket om bussbytte på Klinga.

– Dette vil på en bedre måte ivareta trafikksikkerheten til de skoleelevene som benytter seg av tilbudet, heter det uttalelsen fra Storeide.