Dømt for vold og ruskjøring

En mann i 50-årene fra Ytre Namdal er i Namdal tingrett dømt for vold mot samboer – og kjøring i ruspåvirket tilstand.

INNTIL TI ÅRS FENGSEL: Det er en alvorlig tiltale retten skal ta stilling til når saken mot læreren fra Midtre Namdal starter tirsdag. 

arkiv

NAMSOS: Hovedforhandlingene ble holdt i starten av juni i Namsos, hvor den tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig i en av to poster i tiltalebeslutning.


Sparket samboeren

Mannen var tiltalt etter to paragrafer som omhandler mishandling, trusler, vold eller på annen måte ha krenket sin samboer.

I tiltalebeslutninga ses mishandlinga på som grov ettersom den skal ha vart over lang tid.

I en periode som skal ha strukket seg over ti år, skal den tiltalte ha utøvd vold mot samboeren gjentatte ganger ved å lugge, dytte, sparke og slå henne i ansiktet og på kroppen.

Mannen var også tiltalt for å ha ført en motorvogn mens han var påvirket av alkohol eller andre berusende midler. Det skal ha skjedd i Ytre Namdal i første kvartal 2015.

Retten mottok forklaringer av totalt 17 vinter i saken som omhandlet mannen som også ble dømt for vold i 2012 mot samme kvinne.

Den tiltalte anket – men ble dømt til fengsel i seks måneder.


Hevdet sin uskyld

Aktor la ned påstand om at den tiltalte skulle dømmes til tre år og åtte måneder i fengsel for mishandlinga av samboeren, samt tap av førerrett for alltid.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes for tiltalen som omhandlet voldshandlingene.

Mannen forklarte i retten at han aldri hadde utøvd vold mot samboeren, bortsett fra ett tilfelle.

I retten ble det beskrevet at paret har et høyt alkoholforbruk, som ofte medførte krangler.

I straffeutmålinga beskrives mishandlinga som alvorlig, særlig fordi den hadde pågått over lang tid.

Mannen ble i Namdal tingrett dømt til to år og åtte måneder i fengsel for den fysiske og psykiske mishandlinga av sin samboer.

Han ble også fratatt førerkortet for 20 måneder.