Namdalseid kommune ønsker ikke å stå for utbygging av kai på Statland

De venter på et «go»

– Ny kai på Statland vil være starten på den oppturen lokalsamfunnet trenger, sier Bjørnar Blengsli som akter å få bygget et nytt kaianlegg.

SKAL FÅ DET TIL: Bjørnar Blengsli har engasjert seg for å få bygget et nytt kaianlegg på Statland. Han håper at havna kan være klar til neste sommer. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

STATLAND: 24. juni stadfestet Namdalseid kommunestyre at privat utbygger må gjennomføre utbygging av ny havn i Sagvika.

Namdalseid kommune går inn med halvannen million kroner, og søknad om en tilsvarende beløp fra fylkeskommunen er sendt i disse dager.

I vedtaket gjør kommunestyret det klart at kommunen ikke ønsker å bidra til ytterligere finansiering ut over tilskuddet på 1,5 millioner kroner.


Prosjekt på vent


Bjørnar Blengsli er den som har jobbet mest med prosjekt ny havn i Sagvika. Enda er det ikke klart hvem som skal stå som utbygger av prosjektet. De private interessentene hadde i bunn og grunn håpet at kommunen ville stå ansvarlig for utbygginga. Ny havn er infrastruktur, mange i lokalsamfunnet på Statland vil nyte godt av den.

– Men vi har nå akseptert at kommunen unnslår seg det. Vi må bare jobbe ut fra det. Vi gir oss ikke får vi får det til, sier Blengsli.


Neste sommer, kanskje?


– Hvem skal forestå utbygginga?

– Ja, si det. Det er det store spørsmålet her. Jeg ser for meg at det dannes et AS der flere interessenter går inn, folk og bedrifter som vil ha nytte av ei havn på Statland, svarer han.

Når tilsagnet om tilskudd fra fylkeskommunen forhåpentligvis kommer til høsten, vil man ha kommet så langt at man kan begynne å planlegge mer.

– Jeg gleder meg til den dagen vi vet hvor mye vi har å rutte med. Drømmen er å få bestilt bølgedempere til høsten og få montert dem i løpet av vinteren, slik at havna er klar til neste sommer, sier han.

Blengsli ser for seg at bølgedempere og monteringsjobben må ut på anbud.


Redusert utbygging?


Med kommunalt og fylkeskommunalt tilskudd er tre millioner kroner i boks. Forsikringspenger for tapte moloer samt momskompensasjon vil utgjøre en del. Dernest sier Blengsli at prosjektet må gjøre en del gode innkjøp for å spare penger. Han håper også at bedrifter som har nytte av havneanlegget kan gå inn med finansiell støtte til prosjektet.

– Vi kan også, ut fra hvor mye vi har å rutte med, redusere prosjektet noe. For eksempel er det mulig å bygge ut bare den ene sida av gjestehavna og ta resten etter hvert, Vi skal få til dette på en eller annen måte. Nå er det etter mi mening siste sjanse. Ei båthavn på Statland vil gagne mange, sier han.