Rutebuss kun på skoledager

Bangdalingene klager på et vedtak de faktisk er usikre på om i det hele tatt er fattet.
arkiv

BANGDALEN: – Det er med sjokk og vantro at vi ser at kollektivtilbudet bare blir fjernet uten noen form for informasjon, samarbeid og muligheter for innspill i saken, skriver bygdefolket i Bangdalen i en klage til Fylkesmannen.

En konsekvens av endringene i skoleskyssen er at Bangdalen også i fare for å få et dårligere kollektivtilbud enn i dag.

– Slik vi forstår det på eierne av Bangdalsruta, blir Bangdalen uten bussforbindelse til Namsos allerede fra 1. juli 2016, uten at vi har sett noe vedtak omkring dette, står det i klagen.

I klagen argumenteres det for bolyst, levende bygder, tilflytting, miljø og andre forhold som tilsier at et kollektivtilbud er viktig for bygda.

– Barn og ungdom bruker tilbudet til å blant annet komme seg til fotballtrening, kulturskole, sommerjobb, eller andre aktiviteter, og flere bruker rutebussen til og fra jobb, skriver de. Og viser til Trygg Trafikk som skriver at Nord-Trøndelag fylkeskommunes overordna mål i transportpolitikken er å tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

– Det kan ikke være mulig at fylkeskommunen ut fra det mener det er fornuftig å fjerne kollektivtilbudet i Bangdalen, uttaler klagerne.