Starter fagskoleutdanning på Skogmo

Fagskolestyret i Nord-Trøndelag setter i gang fagskoleutdanning innen bygg og anlegg i Midtre Namdal.
arkiv

SKOGMO: I ei pressemelding til NA skriver fagskoleutvalget at de med bakgrunn i en henvendelse fra bygg- og anleggsbransjen i Midtre Namdal v/Skogmo Industripark har vedtatt at det skal settes i gang fagskoletilbud i Midtre Namdal.  Styret ser behovet for ny kompetanseutvikling på grunn av automatisering og konkurranse fra det internasjonale markedet.

– Det er så viktig å tenke nytt, for bransjen og ungdommenes del. Samarbeidet med Skogmo-miljøet er spennende og jeg tror dette vil bli utviklende for alle parter, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen.

Fylkesråd for regional utvikling og næring, Terje Sørvik, er fornøyd med resultatet fra samarbeidet mellom utdanning og næring.

– Dette er et godt eksempel på at vi leverer på et behov som næringslivet melder. Denne gang gjelder det kompetanse som skal være med å utvikle næringa videre.
Stjørdal fagskole har allerede godkjente tilbud innen fagretningen. Fagskolestyret ber derfor Stjørdal fagskole sette i gang et fagskoletilbud i Midtre Namdal i høst i samarbeid med Olav Duun og Grong videregående skoler.

Dette er et studium som på heltid strekker seg over 2 år. Tilbudet i Namdalen gis som nettstøttet deltidsstudium over 3,5 år med 8 fysiske samlinger hvert år.