Viknaordføreren vil ta opp kjeveortoped-problemene:

Må ta fri fra jobb når barna skal til tannsjekk

Samfunnsøkonomisk er det dårlig butikk å sende barn med foreldre en hel dag fra Ytre Namdal til Namsos for noen minutters kjeveortopedisk sjekk.

TAR TAK: Viknaordfører Amund Hellesø ser utfordringen for samfunnsøkonomien og vil ta opp saken om tannhelsetjenestene. 

arkiv

RØRVIK: Det mener privatmannen Hans Hartvik Nygård fra Rørvik, og får støtte fra viknaordfører Amund Hellesø. På Vikna kommunes hjemmeside foreslår Nygård et det kan opprettes et kontor «light» med begrenset åpningstid på Rørvik.

– I enkelte tilfeller tar selve kontrollen kun få minutter, men det går fort én dag om man inkluderer reisetid, skriver rørvikmannen. Han påpeker samtidig at foresatte unngår å ta seg fri fra jobb for å følge sine barn til Namsos.


Utfordrer kommunen


– Samfunnsmessig vil tiltaket gi en gevinst, mener Hans Hartvik Nygård, som utfordrer Vikna kommune til å gå i dialog med kjeveortoped i Namsos.

Og ordfører Hellesø tar utfordringa på strak arm.

– Dette har vært diskutert før. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, mens kjeveortopeden er en privat aktør. Nygård har rett i at samfunnskostnadene blir veldig store ved dette opplegget, og jeg mener dette er en sak både Vikna og Nærøy i fellesskap bør ta tak i. Gjerne gjennom Kystgruppen, sier Amund Hellesø.


Ser det som lite aktuelt


Samtidig ser Ap-ordføreren flere mulige løsninger for å lage et opplegg med bedre samfunnsøkonomi. Hellesø ser for seg en mulighet der kommunene kan bidra økonomisk til at tannleger i Ytre Namdal skaffer seg den nødvendige utdanninga for å utføre kjeveortopedi. Per i dag skal det være ledig kapasitet på kontorene tannklinikken disponerer ved Ytre Namdal videregående skole, mener ordføreren.

På lang sikt håper han også fylkeskommunen kan se på muligheten for å legge et spesialiststilling til Ytre Namdal.

– Det er i denne type saker vi ser nytten av at de to kommunene eventuelt slår seg sammen. Det er enklere å få gjennomslag om vi er en kommune med nærmere 10.000 innbyggere enn to små kommuner, påpeker Hellesø.

Kjeveortoped Knut Mørkved i Namsos ser det som lite aktuelt for ham med kontordager i Ytre Namdal i overskuelig framtid.

– Jeg skjønner at foreldre reagerer, men dette er litt av utfordringen ved å bo i grisgrendte strøk, sier kjeveortopeden.