Regjeringen åpner for laksevekst

Mangel på laks gjør at regjeringen iverksetter tiltak for å øke produksjonen i oppdrettsnæringen.

600 TONN: Dette er en av dagens vanlige merder for matfisk; 160 meter i diameter - og som inneholder inntil 600 tonnslaktemoden laks. I praksis betyr det om lag 110 000 fisk på cirka 5,5 kilo hver. 

arkiv


OSLO: – Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).
Regjeringen ønsker å gi oppdrettsnæringen økt fleksibilitet slik at de kan utnytte eksisterende kapasitet bedre – ved at taket for hvor mye fisk som kan stå i sjøen økes i den beste tilvekstperioden, mot at det senkes i resten av året. Dermed kan oppdretteren utnytte de naturlige temperaturvariasjonene i sjøen bedre.
– Det er frivillig for oppdretterne å takke ja til tilbudet, og det er derfor ikke mulig å anslå hvor mye vekst dette vil gi. Men samlet vil det kunne gi vekst i prøveperioden, sier Sandberg.
Han sier tiltaket vil gi industrien større fleksibilitet og muligheter til å holde produksjonen oppe gjennom vinteren og dermed unngå permitteringer.


– Trygger arbeidsplasser


– Dette gir oss fleksibilitet og trygger norske arbeidsplasser, sier direktør for havbruk i [URL]Sjømat Norge;http://sjomatnorge.no/sikrer-arbeidsplasser-og-okt-bearbeiding/[\URL], Jon Arne Grøttum, om regjeringens ja til å endre reglene for laks og ørretproduksjon.

– Vi mener at dette er fornuftig både med tanke på at bedriftene i større grad kan markedstilpasse produksjonen, og ved at foredlingsbedriftene får en jevnere råvaretilgang, sier Grøttum.
Han sier havbruksnæringen opplever at det er unødvendige sesongsvingninger i lakse- og ørretproduksjonen.
– Når bedriftene nå får mulighet til å ha en noe høyere produksjon gjennom vinteren, motvirkes det. Vi får en jevnere tilgang på råvarer. Det sikrer arbeidsplasser i foredlingsindustrien, sier direktøren.


– Snodig


Ordningen vil koste 1,5 millioner kroner per tillatelse, der 80 prosent tilfaller kommuner og fylkeskommuner, og de resterende 20 prosentene tilfaller staten.

– Vi mener det er noe snodig at en velger å ta betalt for en løsning som skal gi fleksibilitet og i svært begrenset grad gir vekst. Når det først nå skal gis, er det flott at det gis direkte til kommunene i henhold til havbruksfondsmodellen, sier Grøttum.
Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det nå en miljøsituasjon som gjør en vekst forsvarlig.
– Stadig færre anlegg overskrider lusegrensen, og lusenivået var lavt første halvår i år, sier Sandberg, som understreker at den enkelte oppdretter også må vurdere hva som er forsvarlig drift. (©NTB)