Slenger ut agn – håper noen snart tar krok, søkke og snøre

– Bogna er et trist syn

Lite vann, gjengrodde områder og lite laks så langt i år. Nå frykter fiskere at Bogna snart dør. For godt.

TRIST: Laksefisker Andre Strøm mener det må tas tak i forholdene i, og ikke minst ved Bogna hvis den fortsatt skal være ei fin lakseelv. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

BANGDALEN: – Jeg er alvorlig bekymret, ikke bare for årets sesong, men for hele framtida til Bogna som lakseelv og rekreasjonsområde sier laksefisker Andre Strøm.


Etterlyser svar

– I fire somre på rad har jeg etterlyst hvem som har ansvar for å tømme utedassen som står der som en «service» til fiskere og andre. Det ligger store trær veltet langs elva, mange steder er gjengrodd og det er for ille at man må ha med seg motorsag når man skal på laksefiske. I tillegg bader folk i kulpene der laksen står, noe som er svært stressende for fisken når det er lite vann, sier Strøm.

Han etterlyser svar på hvem som drive oppsyn med elva o mener noen må ta et ansvar for å rydde opp i det han mener har utviklet seg til det verre over tid.

– Jeg vil bare rope et varsko. Jeg synes det er ille at elva og områdene langs breddene ikke blir forvaltet bedre, med tanke på at folk faktisk betaler 300 kroner per døgn for å fiske her, sier han.

– Har du tatt det opp med grunneierne?

– Jeg vet ærlig talt ikke om de virkelig bryr seg, sukker Strøm.


26,8 kilo

Strøm forteller at han har fisket i Bogna i 30 år.

– Det er ei regulert elv, og i tørre perioder er det alltid lite vann, men slik den er nå er Bogna rett og slett et trist syn, sier han.

Fisketida i Bogna i år er fra 1. juni til 31. juli – 15 dager lengre enn i 2015. Tirsdag 5. juli tar fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen avgjørelsen om fisketider i elvene for resten av sesongen.

På laksebørsen hos jakt-fiske. no var det per 29. juni registrert fanget 15 lakser med en samlet vekt på 26,8 kilo.

Strøm er bekymret for at lite vann og høy vanntemperatur kan øke sykdomsrisikoen.
Strøm forteller at etter sesongavslutninga i fjor fant død laks i elva. Og sier at det da ble bekreftet sykdom som førte til at både at stamlaksen og klekkinga ble skadelidende. Noe som kan påvirke kommende laksegenerasjoner.

– Det betyr i verste fall at Bogna som lakseelv kan være helt død om noen år om det ikke blir tatt tak i dette nå, sier han.


Delvis enig

Kjell Stendahl i Bogna elveeierlag tar utspillet fra Strøm med stor fatning.

– Jeg deler til en viss grad bekymringa når det gjelder vannstanden og forholdene for laksen, men det er ikke så prekært som det var tidligere i vår. Det går fisk i elva og oppgangen i trappa har allerede startet, noe som er ei uke tidligere enn normalt, så vi skal ikke se mørkt på situasjonen ennå, sier han.

Når det gjelder forholdene langs elva sier han det har vært diskutert ved flere anledninger.

– Elveeierlaget er en overbygning og har dermed begrenset myndighet. Ansvaret er hos hver enkelt grunneier, og det varierer selvsagt hvor mye innsats hver enkelt legger i det å legge til rette, men jeg synes jo det ville vært mest ryddig om folk har noe å klage på at de tar det opp direkte med dem det gjelder sier han.

Han sier at både utedassen og framkommelighet er tatt opp tidligere.

– Vi bringer selvsagt videre meldinger vi får til dem det gjelder, sier han.

Samtidig oppfordrer han alle, både fiskere, badere og andre til å ta hensyn og bidra til generell orden og ryddighet langs Bogna.

– Det hadde vært hyggelig om folk tok med seg søpla si heim, og sørger for trivsel for alle, så skal vi nok ta opp bekymringsmeldinga omkring forholdene lang elva med dem det måtte angå, sier Stendahl.