Kan ikke love mer vann foreløpig

NTE overvåker situasjonen, men kan ikke love mer vann med mindre det er fare for sykdomsutbrudd.

TØRT: Laksen har lite vann å gå i. 

arkiv

NAMSOS: – Etter dialog med Bogna elveeierlag åpnet vi slusene 2. juni for å slippe på mer, og de står fortsatt åpne, sier Jo Langøygard hos NTE Energi.

Ifølge ham går det fortsatt ut omkring tre kubikkmeter – 3.000 liter vann per sekund etter reguleringa. På den siste registreringa på bogna.no er vannstanden i elva per 26. juni likevel nesten null.

– Vi er i kontinuerlig dialog med dem som er berørt, og har forståelse for situasjonen, men kan ikke tappe ned mer enn vi allerede gjør, sier han.

– Hva er situasjonen for magasinene i Bangsjøene?

– Det er langt fra fullt, men heller ikke veldig lav vannstand, så omtrent som vi kunne forvente ut fra at vi har hatt en tørr sommer så langt, sier han.

Bogna kraftverk har dessuten vært nede for vedlikehold i en periode, slik at forbruket til kraftproduksjon har vært tilnærmet lik null.

Langøygard sier at situasjonen er lik for nesten alle de små og mellomstore elvene i fylket.

– Skulle det komme bekrefta meldinger om fare for sykdomsutbrudd på grunn av varme og lav vannstand, kan vi, som ved tidligere anledninger, slippe på mer vann i korte perioder for å avhjelpe situasjonen, sier han.