Nei til Grytbogen og ja til Grønlielva kraftverk

Flere har kjempet mot utbygging av Grytbogen kraftverk. Nå anbefaler NVE ikke å bygge ut.  

arkiv

KOLVEREID: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir løyve til NGK Utbygging AS til å bygge Grønlielva kraftverk i Nærøy kommune, kommer det fram i ei pressemelding.

Akseptabelt

Grønlielva kraftverk vil gi om lag ti kilowattimer ny kraft, noe som tilsvarer strømbruken til omtrent 500 husstander.

Med ei tilpasset og redusert utnytting av Grønlielva, mener NVE at de negative ringvirkningene for reindrift, landskap og anadrom fisk er akseptable. NVE gir samtidig løyve til å knytte Grønlielva kraftverk til eksisterende nett med en to kilometer lang jordkabel.

Negativt for reindrifta

NVE råder samtidig Olje- og energidepartementet om ikke å gi løyve til å bygge Grytbogen kraftverk.

De mener at ei utbygging av Grytbogen kraftverk ville vært negativt for reindrifta i området, og kunne gjort det utfordrende for reindriftsnæringa i distriktet å fortsette slik som i dag.

– Ved ei utbygging ville en og en miste et stort naturområde som i dag har et urørt preg, skriver NVE i pressemeldinga.

De mener derfor at en kraftproduksjonen på 33,5 kilowattimer med ikke-regulerbar kraft, som var planlagt produksjon i Grytbogen kraftverk, gir flere negative virkninger enn positive.

Som følge av at NVE råder til at Grytbogen kraftverk ikke får løyve, råder de heller ikke til at nettilknytinga av det planlagde kraftverket får løyve.

Olje- og energidepartementet vil stå for den videre saksbehandlinga av Grytbogen kraftverk.